Skip to content

“És imprescindible que l’Ajuntament de Manacor actuï de manera immediata per solucionar aquests problemes”

Parlam amb el president de l’Associació de Veïns de Cala Morlanda, Miquel Bauçà. Critiquen la degradació de la zona i demanen solucions.

Com a associació, denunciau, en un comunicat amb set punts concrets, el mal estat de la zona. Quins són, al vostre parer, els punts més conflictius?
El punt més conflictiu i que ja fa un parell d’anys que estam reclamant és l’accés i el manteniment de la cala. Hi ha hagut despreniments de pedres, no hi ha baranes de seguretat, hi ha escalons romputs i herbatges i petits arbusts que tapen els accessos. Aquestes, juntament amb les boies que ja vam aconseguir que posessin, perquè les barques ens entraven dins la cala, són coses que demanam de fa temps. Ja hi ha certes coses que hem pogut arreglar els darrers anys, però bé, encara tenim el gran problema de l’accés a la cala, que fa que la gent de Cala Morlanda no pugui anar a prendre banys amb seguretat. Un dels altres punts que també fa anys que demanam és el de la sortida de Cala Morlanda. Hem de sortir per un camí sense asfaltar, ple de grava i clots, que mai s’ha arreglat i els morlanders ens veim obligats, si volem sortir sense espenyar els nostres vehicles, a sortir per s’Illot. Diuen que això està aprovat en el Pla General, però que de moment hi ha altres prioritats.

En el comunicat, exigiu l’acció immediata de l’Ajuntament. Heu mantingut reunions amb qualque membre de l’equip de govern?
Entre novembre i maig hem tengut tres reunions presencials amb la delegada de l’Ajuntament, Antònia Llodrà, que és la nostra representant. Li hem explicat quina és la problemàtica perquè en venir la temporada d’estiu això estigués arreglat i pareix que les reunions no han duit a cap solució. Per això férem el comunicat de premsa, per veure si el poble se’n fa una idea. No només som els morlanders que vivim en aquesta zona; també hi ha molta gent de Manacor, Porto Cristo o s’Illot que també venen a banyar-se i a passejar.

Hi ha qualque punt que no depèn directament del consistori, com ara el tancament dels solars.
Entenem que sí que depèn del consistori, perquè ell té les competències per avisar els veïnats perquè ho facin. A més, aquestes competències recullen unes infraccions i unes sancions si això no es du a terme. L’Ajuntament ha de posar fil a l’agulla i ha de fer complir aquesta normativa, que fa molts d’anys que hi és. Els veïnats estan avisats, però mai s’ha posat fil a l’agulla quan les coses no es fan ben fetes. A més, pensa que a molts d’aquests solars hi ha colònies de moixos i rates, la gent incívica hi tira deixalles i molts tenen arbratge que supera els límits de la propietat i entra a la zona pública. El que sí que no depèn del consistori és el que és de Costes. Nosaltres des de fa molts d’anys remarcam a l’Ajuntament que són ells qui han de fer les passes oportunes per arreglar tot això. Hi ha hagut anys que l’Ajuntament s’ha mogut, però aquests darrers anys no s’ha fet res.

No és només un tema de seguretat, no? També d’imatge; què us transmeten els veïnats?
Els mateixos veïnats ens van demanar com a junta directiva que féssim actuar l’Ajuntament i ens convidaren a fer el comunicat de premsa, perquè les reunions que hem fet no han duit cap fruit.

Sou tots residents o el lloguer turístic també arracona els veïnats, com a altres zones tensades.
Tots som residents de Cala Morlanda, tot i que és ver que en molts casos és la segona residència o la residència d’estiueig, però d’habitatges d’ús turístic només n’hi ha un o dos, que quan no estan llogats, hi venen els mateixos propietaris. Som tots manacorins i morlanders i som una pinya.

Voleu afegir res més?
Demanam que es posi en marxa el Pla General, que ja està aprovat. Com a associació, també farem una carta, més que per als nostres veïns, per als visitants, demanant civisme: tenir els cans fermats, arreplegar-ne els excrements, no llançar fems als nostres contenidors, i tenir els jardins i solars arreglats i tancats i si fan poda, portar-la als contenidors de poda. També demanam un control de les colònies de moixos, perquè es passegen per les terrasses dels veïnats i van a fer-hi les feines, hi duen puces i molts problemes.

Back To Top
Search