skip to Main Content

“Esper que cap dels partits que vàrem formar el primer govern traeixi l’esperit dels 144 dies”

Miquel Oliver (Manacor, 1974) és tècnic en prevenció de riscs laborals . Enguany repeteix com a candidat a la batlia de Manacor per MÉS-Esquerra. Parlam amb ell pocs dies abans de les eleccions municipals.

Quina valoració fas del mandat que acaba?
Pensam que aquest mandat va néixer d’una moció de censura i pareixia que els dotze regidors que la varen dur a terme havien de canviar Manacor. La veritat és que hem tengut més del mateix per no dir pitjor: el primer batle ningú el recorda i na Catalina Riera s’ha limitat a controlar la tasca de la resta de regidors per manca de confiança. Hem perdut quatre anys per intentar fer avançar Manacor.

Quins motius et duen a tornar-te a presentar després d’una moció de censura?
Possiblement el mandat de 2015 hauria estat el darrer per jo però la moció de censura m’ho va posar massa fàcil per poder continuar. Era de justícia tornar-me a presentar perquè crec que tenia un deute pendent amb Manacor. En aquestes eleccions no hem volgut llepar-nos les ferides de la moció però si que hem volgut apel·lar a l’esperit dels 144 dies.

Si Miquel Oliver és batle, quines seran les seves prioritats?
Nosaltres no duim projectes estrella, el nostre projecte estrella és tot el programa que duu moltes propostes per treballar en problemes que estan enquistats a Manacor i que s’han d’arreglar perquè s’han anat eternitzant com per exemple el tema de la neteja, on s’ha de posar fil a l’agulla i posar les coses clares a l’empresa. També s’ha de resoldre el problema de la il·luminació, tenint en compte les al·legacions presentades al Pla General, que no sabem si s’han tengut en compte perquè no se’ls ha donat resposta. D’altra banda, també és important fer que l’Ajuntament, com espai on els ciutadans demananen ajuda i fan gestions, sigui un lloc de benvinguda i no de rebuig.

S’intentaria adaptar el Pla General? Se’n farà un de nou?
És important tenir un Pla General però això no vol dir que no el replantegem i li donem una volta. Crec que la urgència provenia de la qüestió de les zones verdes i per sort, hem tengut una sèrie de sentències que no han estat tan desfavorables com es preveia. El Pla que està en tramitació no és el millor Pla General que podria tenir Manacor però és vera que s’ha d’aprovar i sempre es pot anar modificant i revisant periòdicament.

Al programa parlau de mesures per evitar la degradació del centre i el PP diu que vol fer quelcom similar per tenir hotels boutique…
El centre de Manacor s’ha de rescatar. Hi ha moltes cases buides i això pot provocar que acabin abandonant-se o fins i tot ocupant-se. Cal donar tots els incentius que faci falta per tal de revitalitzar el centre. Els hotels boutique, si hi han de ser, hi seran perquè hi ha moltes cases grosses, de més de 800 metres i afectades pel BIC i això és un problema. El que s’hauria de fer és permetre una divisió d’aquests grans solars per poder-hi fer més d’un habitatge. Ho hem dit moltes vegades: no volem que el centre de Manacor sigui un atractiu turístic, volem que Manacor sigui un lloc on s’hi pugui viure.

Has comentat que cal controlar l’empresa de neteja. Passa el mateix amb l’enllumenat?
Sí. És una autèntica vergonya que fins fa unes setmanes no s’hagi sancionat a l’empresa encarregada. Si no els estiram les orelles i els fiscalitzam, els donam a entendre que poden fer el que vulguin.

No pensau municipalitzar aquests serveis?
Encara queden anys per què acabin les concessions però és una de les coses que nosaltres en què nosaltres creiem. Això no impedeix que, avui dia, sigui materialment impossible dur-les a terme perquè estam enganxats per la llei Montoro-Montero, que no ens deixa gastar els 35 milions d’euros que tenim dins del banc. Ara mateix la clau està a Madrid.

Plantejau incloure clàusules socials en les noves contractacions públiques?
La legislació ara mateix no dóna molt de marge a incloure segons quins elements. Moltes de les clàusules acaben en un simple paper que diu que l’empresa es compromet a complir certes qüestions socials com la igualtat o la gestió de residus, per exemple. S’ha d’anar alerta que es compleixin però, la feina posterior serà controlar-ho.

Es poden dur a terme les millores que proposau amb la llei Montoro vigent?
Jo crec que l’estructura de l’Ajuntament s’ha de modificar per fer-la més àgil i això ajudarà. Després s’haurà de prioritzar i tirar d’imaginació.

Et refereixes a remodelar urbanisme o vas més enllà?
Urbanisme hauria de ser el departament manco important. El poc temps que hi vàrem estar, ho vàrem veure clar: cal diferenciar funcions i tasques i fer tot el que calgui per desembossar el tap que hi ha en les llicències d’obra.

I serveis socials es remodelaria?
Sí, s’haurà de reestructurar perquè avui dia tenim tres departaments de serveis socials diferents i qui ho pateix és la ciutadania, la gent que més ho necessita. Ni tan sols tenen l’opció de tenir uns doblers d’actuació immediata i aquest marge de maniobra ha d’existir.

Proposau unes festes populars on es potenciï la participació de les associacions i el paper protagonista de la dona. Quin model és aquest?
El model és el de la participació: és el poble el que ha de decidir quines festes volen gaudir. I sobretot, evitar grups que posin en dubte el respecte cap a la dona.

Anireu més enllà d’una moció que ha quedat en res en el tema de les danses?
Crec que no és ver que hagi quedat en res, la moció va servir per obrir un debat important que encara està obert. Pot ser que sigui en el 2019, en el 2024 o en el 2054 però aquest debat s’haurà de superar, no només en les danses sinó també en figures tan arrelades com els dimonis.

Després de la moció de censura, heu après una lliçó a l’hora de pactar?
Jo crec que vàrem donar una lliçó perquè crec que l’única manera de canviar Manacor era que els partits fossin els mínims possibles. No volem estar al govern a qualsevol preu, les negociacions a partir de diumenge no serà batlia sinó les necessitats dels manacorins i manacorines. Esper que cap dels partits que vàrem formar el primer govern traeixi l’esperit dels 144 dies.

Hi ha línies vermelles?
Les determina la representació que s’obtinguin diumenge. Està clar que no pactarem amb PP, Vox ni Ciutadans i també que MÉS-Esquerra ha de ser determinant per garantir un govern de progrés.

Back To Top
Search