skip to Main Content

Execució de moltes obres a la costa llorencina

Aquestes setmanes de temporada baixa s’executen a la costa del municipi de Sant Llorenç un grapat important d’obres diverses per tal de millorar les infraestructures hidràuliques tant de clavegueram, com d’estacions de bombeig i d’aigües regenerades.

Són, entre d’altres:

– Projecte de dotació de clavegueram i bombeig d’aigua residual, als carrers Fonoll i Alfabeguera (Son Moro Bonavista).

– Projecte de substitució parcial del col·lector troncal de gravetat de la zona de sa Coma fins a l’EBAR de s’Illot.

– Projecte de reforma de l’EBAR de sa Coma I.

– Projecte de canonades d’impulsió al carrer Golf (Cala Millor) i Projecte de renovació de la xarxa d’aigua regenerada en el c/Golf (Cala Millor).

– Projecte de substitució d’un tram del col·lector d’aigua residual a l’avinguda Cristòfol Colom.

– Projecte de renovació de l’EBAR de Cala Millor I.

Millores també al poble

Dins Sant Llorenç poble s’estan executant també les obres de la prolongació dels carrers Sol i Torre.

Back To Top
Search