skip to Main Content

Prohibit deixar trastos, diuen

Aquest és l’estat deplorable que presenta, adesiara, l’entrada del punt verd de Porto Cristo. És tot quant es pugui dir. Estam avesats a trobar encalentidors d’aigua, butaques, sofàs, geleres i altres deixalls quotidianes al costat dels contenidors, deixats en els carrers menys transitats, sota la impunitat de la nit. Però que el caramull de deixalles s’acumuli precisament en el punt de gestió dels residus passa de mida. Caldrà veure quina solució hi posen els responsables de la gestió portenya, que sempre s’han mostrat gelosos del benestar dels seus paisans.

Back To Top
Search