skip to Main Content

“Feim feina per tenir un espai d’exposició a mitjà termini”

Parlam amb el regidor de Cultura, Mateu Marcé (Manacor, 1986) sobre les possibilitats que es donen als nous artistes i les facilitats que tenen a l’hora de crear i donar visibilitat als projectes. El regidor, convençut que el que s’ha fet fins ara no és  suficient, treballa per ampliar el ventall de possibilitats.

Darrerament, hi ha una d’explosió artística arreu, ho heu detectat?
És evident, el que es veu amb les notícies ho demostra, els premis que es donen i els projectes que coneixem a cada setmana. Per tant, sí que hem notat que hi ha activitat de creació cultural i en moltes disciplines. Xerram de teatre, literatura i música. Som conscients que hi ha activitat.

El municipi està preparat?
Des del moment que vàrem arribar ja hi havia un xup-xup artístic important i moltes vegades quedava en el desconeixement del públic de Manacor, i per això vàrem ajudar a donar-los visibilitat amb la plataforma Enviu. Amb això hem pogut posar al carrer tot el que s’està fent al poble. És un impuls.

Des de l’Ajuntament es donen facilitats als nous autor literaris?
Hi ha uns premis literaris que donen diferents partides i depenent de la proposta compram exemplars perquè estiguin a totes les biblioteques i escoles. A banda d’això, ens hem trobat que per fer conferències o taules rodones, amb l’espai que més cobertura els hi podem donar és amb el teatre, el que també pot ser un espai de creació. Ara bé, moltes vegades no podem arribar a tot. Per exemple, ens manquen espais per arts plàstiques. Els darrers anys es varen anar habilitant llocs per necessitats educatives, però d’apedaçar per trobar espais que no compleixen amb les expectatives, feim feina per tenir un bon espai d’exposició a mitjà termini. Encara queda temps perquè sigui possible. Mentrestant estam oberts al carrer, però també dins les galeries del claustre i el museu, però s’ha de tenir idiosincràsia amb aquest i la història.

I pels nous artistes?
De creació jove no hi ha res, però qualsevol autor manacorí que hagi fet una obra relacionada amb Manacor sempre se li compren exemplars per tenir. I si el contingut és històric, se’ls ajuda un poc més. Així, qualsevol proposta creativa que ens arriba a les diferents institucions són valorades i intentam donar difusió. No hi ha convocatòria de subvencions directes, però si és d’interès pel poble, li donam sortida.

S’ha plantejat oferir residències a creadors locals o externs i oferir-ne el producte final a Manacor?
Enguany vàrem tenir la proposta de fer una residència per a l’Orquestra Jove de les Illes Balears i vàrem posar a la seva disposició tots els recursos. Anteriorment, també ens havien vingut propostes de residències d’obres de teatre i alguna de músics per gravar alguns discs o assajar. Les residències no estan institucionalitzades i ara feim feina per crear una manera de fer-ne en un futur no massa llunyà.

Els artistes es troben amb suport institucional?
Sempre que acudeixen a nosaltres, sí. No diré que sempre n’hem donat perquè no vull dir mentides, però intentam ser-hi i mirar de quina manera ajudam.

Des del vostre punt de vista, quina seria la Manacor ideal per artistes? Què li fa falta en aquests moments?
Crec que hauríem d’apostar fort per la cultura, però no tenim competències explícites amb tot, i per això hem de jugar amb el Consell. Ens agradaria tenir més espais per donar més sortida. Però això suposaria tenir més personal i, el que és una pedra en el camí perquè no podem crear espais de treball. Podem estar contents del que s’ha fet, tenim una de les mostres escolars de teatre més importants i artistes que roden per Europa que han estat al conservatori. Però, evidentment, no ens conformam.

Back To Top
Search