skip to Main Content

Els germans de l’Hort de la Plana deixen la creu de Crist crucificat 35 anys després

Per primera vegada en trenta-cinc anys aquesta estampa no es repetirà. Els germans Toni, Sebastià, Miquel i Joan, i els cunyats Bernat (home de la germana Coloma), i Joan (home de la germana Magdalena) enguany no portaran la creu del Crist crucificat que encapçala la processó del Divendres Sant.

Miquel Sureda recorda que, en temps del rector Joan Bauzà, “don Tomàs Riera ens proposà de dur aquesta creu que hi havia pel cementeri i que era la que es feia servir als endavallaments”. De fet, els ho proposà a ells “perquè sou sis”. Per dur la creu fan falta sis persones, “els que duen la barra han de mirar que vengui plana. Els dos del costat aguanten la volada. Entre quatre cauria”.

Han estat sempre sis homes, quatre germans i dos cunyats: “Diguérem a les dones si hi volien venir a fer llum amb ciris, però no anaren de res”, explica Miquel, que aclareix que “molta de gent es pensa que la creu és nostra, però no és ni ho ha estat mai”.

“Hem tornat vells i enguany serà el primer any que no sortim”, expliquen Miquel i Joan Sureda, membres d’una família ben devota.

Un temps, diuen, “sortíem el dijous i el divendres, però ho trobàvem feixuc i diguérem que com que tanmateix el dijous encara no era mort no tenia sentit que el traguéssim”.

Els germans de l’Hort de la Plana no sols s’encarregaven de treure la figura, sinó que el dia abans l’espolsaven i li treien llustre amb oli de vaselina.

Ara, un grup de voluntaris els prendrà el relleu, trenta-cinc anys després.

Back To Top
Search