skip to Main Content

Gràcies per tot, gràcies per tant

Andreu Alba
Policia Tutor de Porto Cristo

Normalment, els articles que compartesc amb tots vosaltres solen ser recomanacions (circular en bici, internet segura, botellots, etc.) però avui, si em permeteu, escriuré sobre una mica d’història. La història del Programa Policia Tutor.
Setembre del 2001, començament del curs escolar 2001/2002. Rafel Coves un jove pollencí, policia local de Pollença, decideix juntament amb el director de l’IES Guillem Cifre de Colònia, també de Pollença, emprendre un camí que mai haguessin pensat que arribaria on ho ha fet avui en dia.
Allà a Pollença sorgeix el “primer” Policia Tutor. Neix aquesta figura, desconeguda per totes i tots, però amb una feina en xarxa, humil i sense fer molt de renou. Així, a la vegada molt eficaç, neix el Programa Policia Tutor que, ara com ara, compleix 20 anys. Una experiència pilot que es va anar contagiant a altres municipis de les Illes Balears fins que l’any 2010 es crea el Programa Marc Autonòmic de Policia Tutor del qual avui en formen part 85 policies locals de la comunitat. Aquest programa autonòmic ha estat exportat, a més, a molts altres municipis d’Espanya, servint de model per a les policies locals que actuen en entorns educatius.
Aquesta setmana passada 22 policies locals de les Illes Balears i dos professionals de l’àmbit educatiu i social han estat reconeguts per la seva trajectòria professional en els programes autonòmics de Policia Tutor i d’Educació Viària. Reconeixements que han estat lliurats coincidint amb l’aniversari del programa Policia Tutor de les Illes Balears. Una de les Creus al Mèrit Policial ha recaigut en Rafel Coves, policia local de Pollença, fundador del programa de Policia Tutor i actual coordinador autonòmic, amb més de 20 anys d’experiència en intervencions d’àmbit social i educatiu.
Cal destacar que les principals tasques del Programa Policia Tutor són:
1. Vigilar i actuar en casos d’absentisme escolar en les diferents modalitats.
2. Vigilar i actuar amb menors en edat escolar sense escolaritzar.
3. Vigilar els exteriors dels centres educatius i les zones públiques freqüentades per menors.
4. Assessorar els equips directius dels centres escolars en matèries relacionades amb les competències pròpies del municipi i de les policies locals, així com mantenir reunions periòdiques amb els docents sempre que sigui necessari.
5. Prevenir i actuar davant fets delictius comesos per menors d’edat.
6. Col·laborar en la resolució de conflictes privats amb menors d’edat involucrats en qualsevol àmbit, sempre des del context preventiu i de manteniment de l’ordre públic.
7. Vigilar i actuar el tràfic de drogues, el consum i la tinença de substàncies tòxiques il·legals als voltants i proximitats dels centres educatius, i a l’interior d’aquests quan siguin requerits pels seus responsables.
8. Col·laborar amb els centres escolars en la vigilància i el control del consum de tabac en les instal·lacions dels centres educatius i en la resta de zones freqüentades per menors d’edat on existeixi aquesta prohibició.
9. Vigilar i controlar l’accés de menors en locals i establiments públics i la venda i consum de begudes alcohòliques en qualsevol espai públic no permès.
10. Vigilar i actuar davant qualsevol conducta que sigui considerada de risc per als menors d’edat.
11. Vigilar i actuar en casos d’assetjament escolar i en l’ús il·lícit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
12. Realitzar accions i campanyes preventives conjuntes amb els centres escolars relacionades amb l’educació viària, l’ús eficient i responsable de les TIC i altres normatives d’interès per al menor.
13. Col·laborar amb els centres educatius en l’aplicació dels manuals d’autoprotecció escolar.
14. Millorar la seguretat viària en les zones escolars i en les zones més freqüentades per menors, així com la regulació del trànsit en horari de més afluència d’aquestes zones.
Gràcies, Rafel Coves per TOT, Gràcies per TANT.

Back To Top
Search