skip to Main Content

“Hem trobat a faltar una falta de lideratge i defensa sobre moltes qüestions entorn del confinament”

Parlam amb Maria Antònia Sansó, cap de la llista pel Partit Popular de Manacor sobre la gestió del confinament al nucli de Manacor per part del govern municipal.

Què ha faltat en la política municipal davant la situació de Manacor?

El que ha faltat sobretot ha estat informació i transparència en el moment en què es va produir el confinament. Dia 22 d’octubre ja se’ns deia que hi podria haver un possible confinament a Manacor, s’estaven fent reunions i jo em vaig posar en contacte amb el batle per veure si hi havia algun problema, ell va dir que no. Dia 23 d’octubre es van reunir el batle, Serveis Socials, la mediadora cultural i Salut. Després d’aquí no vam tenir més informació. Com que no rebíem notícies pensàvem que la cosa estava controlada. Dilluns vespre va esclatar la notícia i dimarts matí ens vam posar en contacte amb el batle, que ens va donar unes petites explicacions i jo li vaig comentar que s’hauria d’anar alerta en el moment de confinar, que s’havien d’acceptar les mesures de Salut però que també s’havia de mirar per l’economia. Més que la crítica sobre la desinformació sobre nosaltres és que la ciutadania també ha estat poc informada i no s’entenen moltes decisions que es van prendre. Nosaltres hem trobat a faltar una falta de lideratge i defensa sobre moltes qüestions entorn del confinament. Pareix que no hi ha hagut previsió i no se saben amb claredat les dades en què es basa el confinament.

Dubtau de les dades que han justificat el confinament?

Del nombre de casos reals no dubtam. El que ens va estranyar és que el dijous vespre, quan ens vam reunir, el batle no tengues la informació. Hi ha moltes maneres de mirar les dades, fent una bona anàlisi de les dades es poden prendre aquestes decisions. Aquesta informació no l’hem acabada de tenir, i sobretot s’ha confinat la part de la restauració i els comerços. Si era imprescindible, pareixia que el batle no tenia els arguments des de Conselleria clars del perquè. Si realment s’havia de fer així, quins escenaris contemplava l’equip de govern? Quines solucions dóna a aquesta gent, o ha d’esperar a mesos per tenir solucions?

Parlau sobre reactivació fiscal i econòmica, en què es basaria aquesta proposta?

A nosaltres ens va venir tot molt de sobte, però s’han de cercar solucions i com més aviat millor. Nosaltres proposam una baixada general dels imposts, llevam la pressió fiscal perquè tanmateix tenim doblers al calaix. Pel comerç i l’hosteleria, una “Hem trobat a faltar una falta de lideratge i defensa sobre moltes qüestions entorn del confinament” Parlam amb Maria Antònia Sansó, cap de la llista pel Partit Popular de Manacor sobre la gestió del confinament al nucli de Manacor per part del govern municipal. línia d’ajuts pels lloguers dels locals aparts de la que va treure l’equip de govern. També parlam d’una rebaixa del 50% de l’IBI dels locals. La gent vol fer feina però no se li deixa fer feina, s’han de contrarestar les restriccions.

En certa manera, hi ha sempre complicació amb els tràmits, creus que això afectaria també a les vostres mesures?

El que criticam és la improvisació del govern. Quan vam demanar les ajudes al maig no ho vam tenir fins al setembre. És veritat que els tràmits poden ser lents però també hi ha maneres de fer-ho amb caràcter d’urgència. La davallada d’imposts fa un any que la demanam i al darrer ple vam criticar a la regidora Truyols que no hi ha hagut modificacions de les ordenances per abaixar els imposts. Enguany i l’any que ve no seran fàcils per tant trobam que abaixar els imposts és un tema important a tractar. En aquest sentit hi ha hagut una falta de previsió i voluntat per part de l’equip de govern.

Back To Top
Search