skip to Main Content

Ho ha dit fort i clar (Per a prendre consciència)

Ho ha dit fort i clar. Ho ha repetit fort i clar. Una illa és una porció de terra voltada d’aigua per tots els costats. L’aparent equilibri es desplaça. Diàriament indicadors econòmics, demogràfics, de salut, d’educació i un llarg etcètera omplen els mitjans de comunicació, modifiquen l’agenda de les administracions i obliguen a prendre mesures. Glòria no només és una borrasca que causà grans desperfectes i víctimes, no és  just la causa de la declaració de zona catastròfica de moltes regions. Sinó que s’ha d’entendre com un indicador més del canvi que esdevindrà. Ha de ser llegit d’una vegada, com a obligació a prendre decisions.
Són molts els motius que criden fort un canvi urgent. La Mediterrània s’escalfa un 20% més de pressa que la mitjana del planeta. El primer estudi científic sobre el canvi climàtic a la regió, fet per una xarxa de 600 científics experts en canvi climàtic i ambiental de la Mediterrània (MedECC), publicat l’octubre passat, dibuixa un escenari devastador. I ho diu ben clar. La reducció de les precipitacions a l’estiu, que es preveu que serà d’entre 10-15% en els propers 20 anys i d’un 30% fins la dècada del 2080, anirà acompanyat per un augment considerable de la intensitat de les precipitacions d’un 10-20% a totes les estacions excepte a l’estiu. Episodis extrems que de cada vegada seran més freqüents.
Els experts i els fets com la borrasca Glòria ens avisen que cal un canvi de model. I ens avisen de la greu dependència alimentària que patim de l’exterior, que es suma a la dependència energètica i a la dependència econòmica d’un model basat majoritàriament en el turisme. En conseqüència tenim un excés de vehicles i de residus, mal gestionats i l’aigua i el territori esdevenen factors greument limitants.
Cal un model territorial molt allunyat de l’urbanisme mallorquí, que ara per ara està dirigit per especuladors que ens fan créixer desmesuradament i sense sentit. Mesures de planificació de riscos i de conscienciació ciutadana que han d’anar lligades obligatòriament a mesures per a la transformació del model i amb la conscienciació de la ciutadania, que haurà de renunciar a bens privats per a la conservació d’un bé col·lectiu de valor incalculable.
Continuarem construint dins zones inundables? Reconstruirem obres públiques, com passejos marítims, que són engolits per la mar periòdicament? O redactarem plans urbanístics restrictius, d’incentivació de l’agricultura i de conscienciació per al consum de productes locals i mesures per minvar l’efecte del canvi climàtic?
No podem apostar tot el que tenim al turisme. Aquesta vegada han estat les ones que ens han avisat. Fa poc més d’un any van ser els torrents. Que cal més per imposar el canvi?

Pere Amer Sureda

Back To Top
Search