skip to Main Content

Horts i autosuficiència, un valor poc ponderat

Qualsevol mesura restrictiva o coercitiva té sempre, inevitablement, connotacions arbitràries. En primera instància perquè marca un límit entre allò que es pot fer i allò que no i òbviament la diferència pot ser tan mínima com absurda. D’altra banda, només el fet de sentir-nos coartats en els nostres drets i llibertats fa també que no comprenguem sovint l’abast i la necessitat de determinades mesures. Tanmateix, però, hi ha qüestions que demanen una anàlisi detallada de la seva motivació.

És clar que l’estat d’alarma pretenia limitar de forma radical i abrupta el moviment de persones i és per això que qualsevol moviment que no tengués a veure amb l’abastiment d’aliments o de medecines, a banda de determinats sectors laborals, ha estat restringit a la mínima, o nul·la expressió.

El cas és que anar a comprar per menjar o productes d’higiene és ara mateix el moment de reunió màxima de moltes de persones, que topen a la botiga o al super amb amics, familiars, coneguts i saludats, i a banda, també, toquen amb les mans, per més que sigui amb els guants i mascareta posats, productes que han tocat els empleats dels comerços i també els mateixos clients.

En canvi, l’estat d’alarma ha prohibit acudir als horts d’autoconsum, on normalment s’hi va tot sol o, com a molt, acompanyat de les persones que puguin conviure a la mateixa casa. La possibilitat de contagi és gairebé nul·la. I a més es consumeixen productes d’elaboració pròpia. Sembla que ara a poc a poc es van relaxant les mesures de contenció i que la gent propietària d’horts d’autoconsum podrà anar a llevar les herbes que durant aquesta primavera havien crescut al costat de les seves hortalisses. Tot això, és clar, si no havien decidit prèviament i de forma unilateral, botar el confinament i l’estat d’alarma i acudir a salvar la collita.

Caldria, de vegades, que el sentit comú s’imposàs per sobre de l’absurditat o l’arbitrarietat. Cert és, tornant al principi, que quan les mesures a prendre volen ser contundents i efectives, cal restringir al màxim la circulació de persones, sempre a la recerca de la màxima protecció per a tothom.

Back To Top
Search