skip to Main Content

La Conselleria preveu que les obres del CEIP Ses Comes es puguin reprendre a final de gener

Hi ha famílies enfadades amb la situació, però alhora agraïdes per la informació donada aquesta setmana

Dilluns passat tenia lloc una reunió amb la presència del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, el gerent de l’IBISEC, el delegat d’Educació de l’Ajuntament de Manacor, Mateu Marcè, i representants tant de l’APIMA del CEIP Ses Comes com també del mateix centre escolar.

Antoni Morante, en declaracions a Cent per Cent, explica que “nosaltres havíem convocat aquesta reunió, perquè fa deu dies vàrem prendre la decisió de rescindir el contracte amb l’empresa concessionària de les obres, després de constatar que els darrers dies ni tan sols hi havia activitat per part de l’empresa”.

En primera instància el director general explica que “lamentàrem la situació, després de més de quatre anys que fa que duim aquest tema”.

Morante reconegué que “és la primera vegada que ens veim oblihats a actuar d’aquesta manera”. El director general, durant la reunió posà damunt la taula quina era la previsió de la Conselleria a partir d’ara. “Tenim les mans lliures per tornar a licitar l’obra, i intentarem fer-ho per via d’urgència”. En aquest sentit, Morante recalca que “part del finançament d’aquesta obra ve de fons europeus i necessitam l’autorització per part d’Europa, que és molt estricta”. Així i tot el director general assegura que “traurem la licitació abans d’acabar aquest mes de novembre, després de descomptar els doblers del que ja s’ha fet, que és molt poca cosa”. Morante diu que “sabem que hi ha empreses interessades i la nostra intenció és que a final de gener les obres es puguin reprendre, amb un termini d’execució de sis mesos, un fet que ens permetria completar l’ampliació el mes de juliol i, per tant, començar el curs següent ja amb l’obra acabada”.

El retard que haurà patit aquesta obra és de dos o tres mesos. Morante reconeix que “no és fàcil rescindir un contracte, però ja vèiem que no aniria bé, i la nostra tasca és garantir que l’obra es fa en les condicions òptimes”.

El director general, en referència als representants de la comunitat educativa que acudiren a la reunió reconeix que “estaven una mica decebuts, perquè és una obra molt esperada, i fa molt de temps que es reclama. Els hem donat totes les explicacions, el pressupost està assegurat i ireservat, i farem tota la via que puguem”.

Una tercera escola
Morante, així mateix, té clar que, “a mitjà termini fa falta una tercera escola a Porto Cristo. Esperam que l’Ajuntament ens cedeixi un solar adequat”.

Mateu Marcé: “Hi estarem damunt”
Per part seva, el delegat d’Educació i Cultura, Mateu Marcé, que també va ser present a la reunió, recorda que “les obres són competència supramunicipal i les du directament la Conselleria”. Així i tot, el delegat explicava que “el fet que s’hagi pogut rescindir el contracte es perquè han justificat molt bé que ho podien fer, perquè l’IBISEC feia un seguiment detallat del ritme de les obres”.
Per a Marcé, “la valoració que en feim és positiva, perquè en només tres mesos es podran reprendre les obres”.
Pel que fa a la possible construcció d’una tercera escola a Porto Cristo, Mateu Marcé recorda que “la cessió d’un solar per a equipament educatiu no era possible fins que no s’aprovàs el Pla General. Una vegada aprovat, ja tenim uns terrenys prevists per poder cedir a la Conselleria”.

Back To Top
Search