skip to Main Content

“La glosa ens genera curiositat envers la llengua”

Miquel Àngel Adrover, Pau Riera, Maribel Servera i Mateu Xurí seran els encarregats aquest divendres a partir de les 20h a la seu de la Institució Alcover de glosar, acompanyats a la guitarra per Alícia Olivares i sota la presentació de Sebastià Adrover, de brufar els seixanta anys de la publicació completa del Diccionari Català-Valencià-Balear, també conegut com a Diccionari Alcover-Moll, tot fent honor als seus dos creadors.

La glosada transitarà entre música, cançons i poesia, a través de situacions creades prèviament pels glosadors Sebastià Adrover, Tomeu Cifre, Maria Magdalena Amengual i Andreu Matamalas. Unes situacions, tanmateix, de les quals cap dels glosadors participants haurà tengut notícia prèvia. Per això, diu Sebastià Adrover, “jugam amb tot el que engloba aquest diccionari o fins i tot qualsevol diccionari de forma genèrica”.

Mateu Xurí explica que “de vegades allò que no abasta el DIEC però que sí que ho agafa l’Alcover-Moll ens és útil per glosar. De et, molt sovint, més que anar al DIEC consultam l’Alcover-Moll”. Per a Maribel Servera, “el diccionari em serveix per a les paraules que tenen molt poques rimes, perquè de vegades hi trob frases fetes que m’ajuden a completar-ne el sentit”. Xurí afegeix que “també moltes vegades el DCVB ens resol dubtes fonètics molt útils a l’hora de glosar”. De fet, recorda Xurí, al concurs de glosa escrita del Bar Mallorquí, “el DCVB ens ha servit per aclarir determinades pronúncies i poder decidir si una rima era bona o no”.

El Diccionari, en el seu moment, va fixar els mots de la llengua. Però per a Xurí, “com a glosador la meva funció no és anar a cercar aquelles paraules que estan en desús. Glos a partir del lèxic que tenc. i tan útil és una paraula com conhortar que no feim servir dins la parla quotidiana, com qualsevol neologisme que em pugui servir per donar sentit a la glosa que faig. Com més gros sigui el ventall que tenguem els glosadors, millor que millor”. Maribel Servera explica que “el que m’ha aportat la glosa quant a vocabulari és una curiositat cap a la llengua i al diccionari hi podem podem trobar paraules que ja no trobarem en el dia a dia. Però una cosa està clara, si la paraula ja no l’empra ningú ja és morta, i no és feina nostra com a glosadors recuperar-la”.

Back To Top
Search