skip to Main Content

La secretària accidental podrà continuar sent secretària i accidental

Aquesta setmana estava prevista la incorporació de Nicolau Conti com a secretari de l’Ajuntament de Manacor. Conti té l’habilitació necessària per ocupar la plaça que detenta de fa una bona temporada la manacorina Bel Fuster,com a secretària accidental. Sembla, però, que
Conti hauria patit una indisposició que li impedirà incorporar-se al seu lloc de feina i que farà que s’allargui una mica més l’accidentalitat de la jurista en aquesta plaça. Sigui com sigui, desitjam una ràpida recuperació per al pulcre i elegant secretari d’administració local.

Back To Top
Search