Skip to content

L’Ajuntament instal·larà un sistema d’alarmes per detectar avaries en la xarxa d’aigua que permetrà evitar talls de subministrament i baixades de pressió

La SAM, l’empresa pública que s’encarrega de l’obtenció i la distribució de l’aigua a Manacor, ha adjudicat per 14.500 € el subministrament i la instal·lació d’un sistema d’alarmes pel servei d’abastiment d’aigua del nucli de Manacor. Aquesta nova tecnologia permetrà monitorar l’activitat de les bombes extractores d’aigua i detectar incidències abans que les puguin detectar els ciutadans per mor de baixades de pressió o de talls en el subministrament.

Cal recordar que l’abastiment d’aigua a la ciutat de Manacor es basa en cinc pous situats als voltants del nucli de població, des dels quals es bombeja l’aigua als depòsits municipals situats a la ronda del Port i des d’allà s’aboca l’aigua a la xarxa de distribució. “Sabem que és necessari millorar l’estat de la xarxa i dels depòsits i sobretot feim feina perquè els ciutadans en notin cada vegada menys les mancances”, explica la regidora i presidenta de la SAM, Maria Antònia Sansó. “Fins ara no comptàvem amb cap sistema que advertís de les avaries i aturades en el sistema i aquesta nova tecnologia permetrà evitar les molèsties que els talls i les baixades de pressió provoquen a la ciutadania”, afegeix Sansó.

Fins ara “la falta de reserves suficients als depòsits es veia agreujada per la manca de sistemes que advertesquin de les avaries i aturades del sistema”, explica el gerent de la SAM, Francesc Grimalt. Sense el sistema d’alarmes “si falla una de les bombes principals no se’n té coneixement fins que s’han buidat els depòsits i la població nota la baixada de pressió”, afegeix Grimalt. Amb el nou sistema els problemes s’advertiran de forma instantània i es podran respondre molt abans, es reduiran les baixades de pressió i es millorarà el servei. A més de les alarmes els sistema permetrà recollir informació per gestionar millor la xarxa. Es preveu que el nou sistema s’hagi instal·lat i estigui en funcionament a final de setembre.

Back To Top
Search