skip to Main Content

L’Ajuntament valora en prop de quatre milions el mal que ha fet el Glòria a béns públics de Manacor

Els serveis tècnics municipals han determinat la xifra de danys i costos

Una vegada passat el temporal Glòria els serveis tècnics de l’Ajuntament han realitzat una valoració econòmica dels danys i els costos que ha deixat sobre el municipi de Manacor. En total s’han determinat 3.870.480,30 euros en desperfectes, centrats bàsicament a la costa. Els danys comprenen des de la regeneració de platges i passejos a la reparació d’edificis públics i carrers.
A la relació de danys i costos no s’hi han contemplat camins, que s’estan arreglant amb mitjans propis.
Des de l’equip de govern s’ha expressat que es confia en la col·laboració de les administracions públiques supramunicipals per tal de reparar quant abans els desperfectes.
Aquesta és la relació d’obres que s’haurien de fer per reparar els danys en béns públics del municipi:

S’ILLOT
Regeneració de la platja; reconstrucció del paviment de l’embarcador; reconstrucció d’un tram de la Ronda del Matí; revisió i condicionament del coberta del Centre Cívic; instal·lació de xarxa de pluvials a l’Avinguda del Llop i carrer de la Vauma per evitar inundacions; reparar els camins de Llampúgol, Bellveure i Polígon Nou.

PORTO CRISTO
Regeneració de la platja; passeig de les Coves blanques: reposició de les rajoles, de les baranes i dels elements de mobiliari urbà. Comprovació de la paret que subjecta el passeig. Sembra d’arbres i vegetacióCALA MAGRANA
Instal·lació/reparació de la bomba d’impulsió d’aigües fecals i connexió a la xarxa existent.

CALA ANGUILA I MENDIA
Regeneració de la platja de cala Anguila: reposició d’arena, comprovació i soterrament de l’emissari i arreglar l’escala d’accés. Regeneració de la platja de Cala Mendia.

Back To Top
Search