skip to Main Content

“L’alumnat de religió va a la baixa”

Per a Aina Maria Perelló (Manacor, 1985), mestra de primària al CEIP Molí d’en Xema, “no hi importaria que l’optativa de religió hi fos”. Segons Perelló, “si hi ha de ser forçat aquesta opció, en comptes de religió, es podria oferir una optativa com religions del món. Es ver que venim d’una cultura cristiana, i s’ofereix aquesta religió a les nostres escoles, però hem de tenir en compte que l’escola ha de ser laica i independent de tota religió”.

En els nou anys que fa que fa feina al Molí d’en Xema, Perelló ha vist que l’alumnat matriculat a aquesta optativa ha anat a la baixa: “A les meves tutories, per exemple, no tenc cap alumne que vagi a religió. Abans n’hi havia sis o set per aula, ara n’hi ha un o dos, o màxim tres”. Segons aquesta mestra, la presència d’un professor de religió “no és una tudada de recursos, perquè si no empram aquest mestre per això l’emprarem per a una altra cosa. Però sí que podríem dir que li sobren hores”.

Pel que fa a la religió islàmica, Aina Maria Perelló pensa que “o no se n’hauria de fer cap o s’haurien de fer totes a trets generals. No hi importaria que es fes la islàmica, igual que no importaria que es fes la catòlica. A més, és discriminatori igualment que es pugui fer la islàmica i en canvi no es faci l’evangèlica, encara que els percentatges d’alumnat siguin diferents”

Back To Top
Search