skip to Main Content

“La nostra història és mala de comprendre si no es comprèn el catolicisme”

El rector de Manacor, Antoni Amorós (Capdepera, 1964), aposta per una educació on totes les religions tenguin cabuda i  demana  que els professors no ridiculitzin la catòlica. En parlam amb ell.

Com veis la religió catòlica?
L’estat de la salut de la religió catòlica no és molt bo. Vivim un moment on el pensament dominant s’oposa a la religió i, al mateix temps, nosaltres com a comunitat encara no hem assumit el canvi d’època. De totes maneres, un que mira Manacor des de fora no se’n fa una idea de la quantitat de racons poc publicitats on la gent viu la fe. De seguidors en tenim bastants, però si ho comparam amb altres èpoques, no.

Quin futur predeis?
Per un costat crec que el pensament dominant deixarà de ser tan negatiu en relació amb la religió. En algun moment, fins i tot els musulmans, ens ajudaran a cercar la nostra identitat. I, per l’altre, pens que la religió no serà mai com a mitjans del segle XX perquè serà d’una societat plural i lliure.

Quin paper hi juguen l’escola i l’institut en tot això?
Sobretot l’institut, i parlant en general, hi té un paper injust. Són llocs d’adoctrinament del pensament dominat, que és completament anticatòlic.

Al vostre entendre, com hauria de ser la religió als centres educatius?

No hauria de ser arraconada. Bastaria que posassin horaris adequats i que els professors no la ridiculitzin.

Hauria de ser una assignatura obligatòria?
De cap manera, és impensable. Hauria de ser opcional amb una alternativa.

Només hi ha de ser present la catòlica?
PPer ventura se’m tiraran a damunt, però la constitució demana col·laboració entre l’Estat i les religions. Les religions que en aquests moments són reconegudes són la musulmana, la protestant, l’evangèlica espanyola i la comunitat jueva. Totes haurien de tenir les mateixes possibilitats que la catòlica dins els centres educatius.

Tendria millor acollida si estàs enfocada a la “història i cultura de les religions” i no com una assignatura que es pot entendre com un intent d’adoctrinar?
La religió ha de ser una assignatura escolar, no ha de ser una catequesi. Però hauria de ser pactada amb les comunitats religioses. No pens amb un altre tipus d’assignatura que la que hi ha ara, perquè hauria de ser formació amb una religió.

Quin és l’objectiu?
Que els alumnes tenguin els coneixements per comprendre el catolicisme, ja que té un paper molt important a les nostres arrels històriques. La nostra història és mala de comprendre si no es comprèn el catolicisme.

Ens dirigim cap a una societat que de cada vegada és més laica?
Més laica del que és, no pot ser. Evidentment, mai he pensat que la religió hagi d’influir en les institucions polítiques. Als centres educatius ha de ser opcional, com el teatre, l’esport i la música, ja que és un element d’humanització. Aquest és el paper que ha de tenir en els centres públics.

Back To Top
Search