Skip to content

L’assemblea de Menys Turisme, Més Vida de dijous passat a Manacor fixa data per a una gran mobilització

S’ha construït una estructura organitzativa en grups locals per crear una plataforma àmplia de cara a noves mobilitzacions

Enfront dels estralls de la saturació turística, s’està estructurant una resposta. Començà amb l’organització de la Contracimera Social del Turisme, en què col·lectius i entitats socials, ecologistes, sindicals i veïnals protestaren en motiu dels actes de la Presidència Europea del Turisme a Mallorca, on participaren els ministres de turisme europeus.
A partir d’aquesta llavor i amb la inspiració de les mobilitzacions a les Canàries, es pretén també aconseguir la mobilització de la societat balear. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ja ha organitzat dues assemblees obertes a Mallorca per preparar i coordinar accions. La primera va ser a Sineu el 17 de maig i el passat dijous 6 de juny tengué lloc la segona a Manacor. Hi participà gent de moltes organitzacions diferents: des del GOB, fins al Banc de Temps de Sencelles que ja va convocar la manifestació de dia 25 de maig; passant per associacions de diversos pobles. En total, un centenar llarg de persones assistiren a la reunió a l’Espai Na Camel·la. La trobada també comptà amb la presència de Margalida Ramis, coordinadora de la primera assemblea, i amb un seguit de ponents que feren les respectives intervencions.
L’objectiu és clar
Es parlà d’organitzar les assemblees de cada poble per anar fent grups, coordinar accions i donar força a les mobilitzacions col·lectives en un context balear. Proposen créixer amb la coordinació de grups locals, i aprofitant també altres col·lectius ja consolidats, amb la idea de servir-se de les estructures que ja existeixen en els municipis. A partir d’aquí plantegen fer petites accions per aconseguir una macromobilització. La idea és crear assemblees locals autònomes sota la coordinació d’aquest moviment i anar fent un degoteig d’actuacions a Mallorca de cara a aquesta gran mobilització conjunta a totes les illes.
Durant la trobada, els assistents aprofitaren per reivindicar fer una lectura crítica de la situació de saturació turística. Aquesta anàlisi passa, diuen, per la necessitat de generar un relat propi per aconseguir una transformació de fons i  evitar restar subjectats al relat existent i que impedeix avançar cap a un nou model turístic. En aquest sentit, es plantejaren qüestions estretament relacionades amb la saturació turística, com ara la gentrificació i l’accés a l’habitatge i la necessitat de tenir en compte les diverses precaritzacions i els problemes de classe vinculats amb el model turístic.
La mobilització és clau, pensen, i per això es votà per acordar una data per a aquesta gran actuació. Tot i que hi havia damunt la taula diverses opcions, totes durant els mesos de juliol, agost o setembre, finalment les dates que aglutinaren més suports foren el 21 o el 28 de juliol. Tot i així, se cerca una coordinació amb els moviments de les altres illes i per això caldrà acabar-se de posar d’acord amb el que es decideixi a les altres assemblees.
A més, la trobada de dijous passat serví per crear, dins d’aquest primer nucli coordinador, diversos grups de treball que es dedicaran a la comunicació i difusió, a fer propostes polítiques i a la mobilització i coordinació de la següent convocatòria. També s’ha creat un apartat jurídic per als possibles problemes que puguin sorgir i que estarà a l’abast de tothom.
Els manacorins que hi assistiren, un cop acabada la trobada, s’ajuntaren per fer un grup de WhatsApp que ja compta amb més de cent membres per coordinar accions, agafar idees i fer propostes concretes per aplicar al municipi, sempre amb comunicació amb l’organització i amb una assemblea permanent, que es reuneix cada setmana i que seria el nucli aglutinador de tots els grups. De moment, el passat dijous dia 13 de juny ja es va celebrar una altra assemblea oberta per organitzar el grup local de Manacor.
Back To Top
Search