skip to Main Content

L’atenció a les persones, l’exempció d’imposts per l’estat d’alarma i la recollida selectiva centren l’assemblea virtual

Els onze regidors de l’equip de govern comparegueren davant la ciutadania de Manacor divendres passat per passar comptes de la gestió feta fins ara, i sobretot després del decret de l’estat d’alarma i del confinament que vivim des de fa setmanes.

La compareixença, com totes les que s’han fet del setze de març ençà va ser per via telemàtica, a través de la plataforma Youtube, i en directe, amb els onze regidors connectats a través de l’aplicació Zoom.

Els dies anteriors a l’assemblea oberta tothom que ho havia volgut havia pogut plantejar preguntes a qualsevol dels onze regidors. També, però, els qui estiguessin connectats durant l’assemblea podien fer, com també va passar, les seves qüestions. Tot i la publicitat que se n’havia fet a través de mitjans de comunicació i de xarxes socials, l’assemblea va ser seguida des dels seus terminals domèstics per un centenar de ciutadans. Cal recordar que la darrera assemblea al Teatre de Manacor ja va deixar nombroses butaques buides. Per tant, recalcà el batle Miquel Oliver, “la xifra de persones connectades ara anava més o menys en consonància amb la dels assistents al Teatre”.

El primer d’intervenir va ser el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, el qual va apuntar breument que el seu departament havia implantat durant aquestes setmanes el sistema de recollida porta a porta al centre de Manacor i que això havia contribuït a minvar els desplaçaments de les persones cap als contenidors. Llodrà va fer referència també a les tasques de desinfecció dels pagesos i de l’empresa de neteja. Aquesta darrere s’aplica a llocs sensibles, com ara “apotecaries, centres de salut…”. El delegat de Medi Ambient admeté també que “als llocs on hem llevat contenidors hi fan falta papereres i n’estudiam la col·locació, perquè no a tots els carrers n’hi pot haver”.

Carles Grimalt explicà que la brigada municipal havia pogut dedicar més hores al manteniment dels edificis escolars, i també, amb una minva important de perillositat, en el manteniment dels camins rurals. Grimalt, que també és delegat de Cementeri, recordà que els operaris de la instal·lació mortuòria segueixen els protocols de tractament de les restes de persones que hagin mort per Covid-19. Grimalt també apuntà que fa feina perquè, quan acabi l’estat d’alarma, es pugui fer “un acte perquè els familiars de persones mortes durant aquest període puguin acomiadar com toca les seves persones estimades”.

Joan Gaià, delegat de Recursos Humans i Participació Ciutadana, explicà que la seva tasca dins recursos humans és molt interna de l’Ajuntament, però recordà també que ha coordinat “l’acció dels pagesos per desinfectar els carrers del poble”. Gaià apuntà, a preguntes dels seguidors virtuals, que “una taula de diàleg social és imprescindible, perquè hem de posar al centre les persones” i anuncià que “no hi haurà pressuposts participatius perquè el que volem és posar la vida al centre”. Gaià insistí que “hem de trobar la forma per parlar amb tots els agents”.

Cristina Capó explicà als seguidors virtuals de l’assemblea oberta que “la plaça de les Verdures continua oberta” i també que “els dilluns aquelles parades d’alimentació i plantes aromàtiques que venien al mercat també es poden instal·lar a la plaça de les Verdures com ja n’hi ha que ho han fet”.

Maria Antònia Truyols, delegada de Comerç, es referí a les eventuals mesures tributàries que es puguin prendre per ajudar famílies i petites i mitjanes empreses, però també es mostrà molt prudent a l’hora d’aplicar-les, “perquè hi ha normatives superiors que ens ho impedeixen. Ara mateix ho estudiam”, deia Truyols, que va ser una de les delegades amb més preguntes sempre entorn de la qüestió de l’exempció de les taxes de fems o d’ocupació de via pública per part de negocis de restauració.

També va rebre moltes consultes la delegada de Serveis Socials Carme Gomila, que va destacar que “s’ha hagut de reforçar amb personal addicional el departament per pal·liar les conseqüències més immediates d’aquest temps de confinament”. Gomila detallà l’ampliació de personal que s’ha aplicat al seu departament i totes les mesures que s’han pres per assimilar la nova situació.

Núria Hinojosa, delegada d’Urbanisme, va destacar “l’urbanisme com un motor de l’economia local i per això hem aprofitat aquest temps per agilitar expedients endarrerits i per incentivar permisos d’obra per facilitar les coses al sector de la construcció”. En aquest sentit, afegí Hinojosa, “han entrat 80 projectes d’obra major, quan normalment n’entraven 40, en el mateix període” També recordà Hinojosa que al seu departament “disposam d’una línia telefònica per donar suport a les petites i mitjanes empreses i als autònoms en l’accés a les ajudes econòmiques que ofereixen les diferents administracions per a aquest sector”.

Sebastià Nadal, delegat de zona costanera, remarcà que s’ha aprofitat aquest temps per arreglar les avaries que hi havia pendents de resoldre.

Una de les novetats importants l’aportà el delegat de Festes, Esports i Gent Gran. Artur Aguiló anuncià que “les Fires i Festes queden suspeses, però hi haurà sorpreses que anunciarem pròximament, podeu estar tranquils perquè cercarem alternatives”, digué. Aguiló, a més, recordà que “feim una feinada de manteniment a les diferents instal·lacions, aprofitant que estan tancades”.

Mateu Marcé, delegat d’Educació remarcà el suport del seu departament “a la cultura local en les iniciatives a les xarxes i a diferents entitats”. Marcé parlà també de l’estat del projecte de l’escola de sa Torre: “Va entrar a l’Ajuntament la setmana passada i hi feim feina. No serà dins l’Ajuntament ni un dia de demés”.

Finalment, el batle Oliver, considerà “vital la comunicació amb els ciutadans, a traves de les xarxes i mitjans de comunicació, perquè volem ser una font fiable que transmeti la informació necessària, a més, hem procurat informar l’oposició de tot el que anàvem fent”.

Oliver explicà que durant el temps de confinament a Manacor i en relació a les disposicions de l’estat d’alarma, hi ha hagut una persona detinguda, 285 sancions, 3.700 persones identificades i 3.500 vehicles aturats.

L’assemblea s’acabà una mica passades les set i mitja del vespre, amb pocs minuts de retard sobre l’hora i mitja estipulada inicialment. El canal, però restava obert per a possibles preguntes d’espectadors que s’hi incorporassin ben tard. El vídeo de l’assemblea oberta de l’equip de govern està penjat al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Back To Top
Search