skip to Main Content

“Les residències no s’han de medicalitzar”

Sofia Alonso (la Cabaneta, 1977) és educadora social i des de fa un any i mig és la directora insular de Gent Gran al Consell de Mallorca. De la crisi de la Covid-19 a les residències en parlam amb ella en aquesta entrevista.

Quines competències té la vostra direcció insular pel que fa a residències?
Tenim una funció inspectora i de vigilància a les residències de persones grans, tant si són depenents com si són autònomes. Vetlam per la qualitat de vida i el benestar dels residents dins aquests centres.

Tant si són públics com si són privats.
Sí. Hi ha diferents tipus de residència, com ara les de concessió d’obra pública, com són les de Manacor, Montuïri o Sant Joan, en aquest cas una empresa privada construeix una residència i explota aquestes places a canvi d’haver fet l’obra. Després hi ha residències merament privades. I també les residències municipals.

Teniu una ràtio de professionals per resident en aquests centres, tant si són públics com privats o concertats?
Sí. Hem augmentat ara de 28 a 33 gerocultors o auxiliars per cada cent persones residents. Pel que fa a serveis generals, hi ha 21 professionals per a cada 100 residents. I en serveis tècnics, 15 per cada 100.

Els tècnics són el personal mèdic?
Sí, personal mèdic i d’infermeria.

S’estipula la durada o la fórmula de vinculació del metge amb la residència?
No. Pot ser un metge que estigui en plantilla o un autònom que hi vagi per hores. El que demanam és que el servei mèdic estigui garantit. Sí que establim per a les concertades que el servei d’infermeria ha de ser les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

Hi ha, per tant, una feina mèdica, a les residències.
Sí. Revisam que l’atenció sanitària estigui coberta. Les residències saben molt de cuidar i els hospitals saben molt de curar. La Conselleria de Sanitat ha anat als centres on hi ha positius perquè necessitam que supervisin un poc aquesta tasca, perquè ens trobam davant una malaltia nova.

Per tant, cal aquest suport.
Fa falta si no s’aconsegueix controlar la situació. I si hi ha problemes col·laborarem en tot el que sigui necessari. Però les residències no s’han de medicalitzar. Parlam d’un lloc residencial. La persona que està a una residència necessita un lloc per viure, no un hospital. I garantint-li sempre la part assistencial.

Quins números tenim de contagis a les residències de la comarca?
A Felanitx, hi ha hagut un professional infectat. Artà, Manacor i l’Hospital de Llevant de Porto Cristo no en tenen cap. A Sant Joan, 58 residents infectats i 29 treballadors. I a la Font de la Cala, 25 residents i 20 treballadors.

Heu fet proves massives a les residències?
Sí. Durant la primera onada. Ara, si hi ha un positiu d’un treballador o d’un resident, es fa un reconeixement a tota la residència amb proves PCR. Ara tenim previst, a través de Creu Roja, fer totes les proves a totes les residències.

Voleu afegir res més?
Voldria transmetre que estam damunt el tema i que ens preocupen casos com el de Sant Joan i prenem les mesures que facin falta per pal·liar-ho.

Back To Top
Search