skip to Main Content

Les sol·licituds desborden les previsions de la subvenció per a la rehabilitació de façanes

Antoni Riera

S’han vist desbordats. Així ho explicava la delegada Núria Hinojosa, en parlar de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes, per a la qual l’Ajuntament ha destinat 500.000 euros, que, finalment, han estat insuficients, atesa la demanda. “Hi ha hagut molt d’interès, moltes sol·licituds, i no hem pogut cobrir totes les sol·licituds que s’han presentat”, reconeixia Hinojosa. De fet, 124 persones o grups de persones propietàries “s’han preocupat per aquesta subvenció. A la fi, només 7 n’han quedat excloses perquè les sol·licituds no eren completes. De les altres, i per estricte ordre de registre d’entrada, “n’hem pogudes tramitar 73 i n’hem autoritzades finalment 63”. De les deu restants, n’hi ha vuit de denegades, i dos desistiments.
Per nuclis de població, a Manacor se n’han aprovades 50, 6 a Porto Cristo i, sorprenentment, 6 a s’Illot.

La delegada d’Urbanisme destacà també que de totes les sol·licituds presentades n’hi ha hagudes 22 que han estat per a edificis plurifamiliars, una demostració més que l’impacte de la campanya “ha arribat a moltes famílies”.

Dels 73 expedients tramitats n’hi ha set que corresponen a edificis catalogats o situats al conjunt històric de Manacor, i que “hauran de passar per la Comissió Insular de Patrimoni abans de poder-se executar”.

Cal dir en aquest sentit que les bases de la convocatòria establien un màxim subvencionable de 100 euros per metre quadrat, i de 400 si l’edifici era catalogat. Així la quantia subvencionada va des dels 35.712 euros per a una comunitat de propietaris molt gran, als 700 d’una casa que només pinta la façana, per exemple.

Fent una estimació per damunt, la delegada Núria Hinojosa explicava que “dels projectes que no hem pogut tramitar, calculam una quantia que ronda els 300.000 euros subvencionables, cosa que demostra que la partida d’enguany era clarament insuficient. A més rocurarem que les bases siguin bianuals, per evitar les presses d’enguany”.

Aquestes obres ara tenen de termini fins dia 1 de juny de 2022 per ser executades. Cal tenir present tant la disponibilitat dels professionals, com també la resta de tramitacions amb Patrimoni, per exemple, si és el cas”.

Per part seva, el batle Miquel Oliver manifestava que “a nivell d’imatge hi guanyam tots”, i es mostrava satisfet de “de posar doblers públics perquè les façanes de Manacor sigguin més agradables i deixar per a la història les façanes inacabades o en mal estat”. A més, afegí, “d’aquesta manera també ajudam a generar moviment econòmic entre els picapedrers o empreses de pocs treballadors del sector de la construcció”.

Els projectes presentats s’han d’ajustar a unes condicions estètiques o de materials, com ara per exemple que si hi ha canvi de persianes, les noves s’obrin cap a dedins i que siguin de fusta, que les canalitzacions vagin per defora, o que els colors emprats en el conjunt històric per pitar les façanes siguin ocres, crus, beixos o fins i tot assalmonats, però en cap cas blancs.

A la convocatòria només s’hi podiden presentar edificis que tenguin una antiguitat de més de deu anys.

Back To Top
Search