Skip to content

Les víctimes identificades ja tenen el nom a les caixes

A la fusteria de ca’n Sebastià Gaià, Garba, s’encarreguen de fer les caixes que contendran les restes de les cinc persones identificades a les excavacions de Son Coletes de l’estiu passat. Es tracta de Francesca Llull Font i Francesca Sales Llull (mare i filla), d’Antoni Alomar Mas (rellotger de Llubí que vivia i feia feina a Manacor juntament amb la seva dona, Margalida Jaume, també llubinera, i també assassinada); Pere Llull (batle d’Algaida) i Miquel Palmer Duran (dibuixant de la revista Nosotros i assassinat amb només denou anys).

Es dona la circumstància que Miquel Palmer Duran feia feina a la fusteria de ca’n Garba, que és la que ara ha construït la caixa amb el seu nom que contendrà les seves restes.

Algunes coses tornen a lloc. Rescabalar, mai rescabalarem.

Back To Top
Search