Skip to content

L’historiador Antoni Mas parlarà de l’evolució del sentiment identitari dels mallorquins a la seu de l’OCB

Dilluns que ve, a les 20.00 hores, tendrà lloc, a la seu de l’OCB Manacor, la conferència titulada “L’evolució del sentiment identitari dels mallorquins fins al segle XX”, a càrrec de l’historiador margalidà, Antoni Mas Forners. Una bona ocasió, no cal dir-ho, per a tots els qui van endarrer de conèixer aspectes del nostre passat que ens han estat injustament amagats durant massa temps.
Durant la conferència, n’Antoni Mas donarà a conèixer els estudis, encara inèdits i que constitueixen la base d’un llibre de pròxima aparició, sobre l’evolució del sentiment identitari i lingüístic de Mallorca des de la primera meitat del segle XIV fins al Decret de Nova Planta. A més a més, el conferenciant farà referència als noms que donaven els mallorquins d’aleshores a la llengua i a com evolucionà aqueix sentiment identitari i lingüístic fins que, l’any 1715, el Decret de Nova Planta suposà, a la pràctica, la fi del Regne de Mallorca.
Antoni Mas Forners (Santa Margalida, 1968) és historiador i, d’ençà de l’any 2005, és professor associat d’història medieval a la Universitat de les Illes Balears. Dedica fonamentalment els seus estudis al procés de colonització de Mallorca en el segle XIII, a l’origen i l’assentament de la nova població cristiana a Mallorca durant els segles XIII i XIV, a l’esclavatge medieval, a l’evolució i caracterització dels sentiments identitaris a Mallorca (segles XIV-XVII), a la història agrària d’època medieval i moderna, a l’emigració mallorquina al Regne de València durant el segle XVII i a l’onomàstica i la toponímia mallorquines entre els segles XIII i XVII.
D’entre les seves nombroses obres, cal destacar “Esclaus i catalans. Esclavitud i segregació a Mallorca durant els segles XIV i XV” (2005), que va obtenir el premi Miquel dels Sants Oliver de l’Obra Cultural Balear; i “Per poblar lo regne de Valèntia. L’emigració mallorquina al País Valencià en el segle XVII” (2002, escrit conjuntament amb el filòleg valencià Joan-Lluís Monjo Mascaró).

Back To Top
Search