Skip to content

“Majoral és indeslligable amb allò que es diu que viure és prendre partit”

Sebastià Llodrà (Manacor, 1977) és el regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Política Lingüística de l’Ajuntament. Parlam amb ell sobre el reconeixement de mèrits que l’Escola de Mallorquí atorga a Biel Majoral el pròxim 11 de juny.

Per què reconeix l’Escola de Mallorquí la figura de Biel Majoral?
És una distinció que cada any atorga l’Escola de Mallorquí cada any a persones o col·lectius que destaquen per la seva fidelitat a la llengua catalana o per la transmissió d’aspectes importants per la cultura i la llengua. En Biel és una figura que es reconeix com a mestre de mestres, amb infinitat d’anys com a formador de mestres d’escola a la Universitat de les Illes Balears. També se’l reconeix per la seva feina de recuperació de la cultura oral, cultura popular, tonades i cançons… Els motius sobren. És una de les persones amb les quals l’Escola estava en deute.

També hi ha una part de compromís polític. Biel Majoral és un activista.
Majoral és indeslligable amb allò que es diu que viure és prendre partit. En Biel sempre ha pres partit de manera clara. Crec que no es pot separar l’estima i la defensa de la llengua amb el posicionament claríssim que som una cultura minoritzada que viu en una situació d’anormalitat, a escala social i com a país. Majoral no se n’ha amagat mai d’això.

A escala personal, com entres en contacte amb la figura de Biel Majoral? Va ser el teu professor?
Jo vaig tenir en Toni Artigues. Quan estudiaves magisteri passaves per les classes d’un o altre i a mi em va tocar Artigues, que també era un professor boníssim. Molts vàrem fer qualque escapadeta furtiva a les classes d’en Majoral. Ells dos eren la parella perfecta de professors de català i creen una bicefàlia inseparable. A escala personal, record també que al pis d’estudiants hi havia com una dèria amb la música de Biel Majoral. Devia ser devers l’any 98, escoltant el Vou veri vou per no dormir. També em va arribar molt per la meva parella, que és mestra d’Infantil i sí que el va tenir com a professor. Ella sempre diu que “per ventura no vàrem aprendre molt de gramàtica però sí que vàrem aprendre de la vida i sobre com havia de ser una escola”.

Quin procediment se segueix per escollir la persona que rep el reconeixement?
Sempre s’intenta que hi hagi el màxim consens possible. Els òrgans de l’Escola són el claustre de professors i el ple, amb representants de diversos sectors. Entremig hi ha també la comissió permanent, que du el dia a dia de l’Escola. En aquest cas va ser una proposta del claustre que posteriorment es va aprovar per unanimitat. En aquest sentit crec que està molt bé que aquest reconeixement de mèrits que l’Escola de Mallorquí fa cada any s’obri a figures de fora de Manacor i fins i tot de fora de Mallorca i que el reconeixement de mèrits serveixi per dibuixar el mapa dels Països Catalans.

Back To Top
Search