Skip to content

“Manacor fou i és la ciutat del moble”

El Centre Tecnològic Balears de la Fusta (CETEBAL) és una associació privada i sense ànim de lucre, d’àmbit balear, que té l’objectiu d’incrementar la competitivitat del sector de la fusta de balears. Dóna suport a les empreses del sector de i afins, en diferents àrees: informació, formació, serveis tècnics i innovació.

En l’àrea d’informació es resolen consultes tècniques de fusters, de proveïdors, prescriptors i clients en general. En l’àrea de formació es treballa en la formació contínua del sector (treballadors i empresaris) a través de documentació, cursos i jornades. En l’àrea de Serveis, es treballa com a oficina tècnica de les empreses. I en l’àrea d’innovació es treballa en projectes grupals o individuals, segons demanda, i col·labora amb altres centres tecnològics nacionals, com per exemple, el CENFIM, centre tecnològic ubicat a Catalunya.

CETEBAL es constituí com associació l’any 2000, promogut per la Federació de la Fusta de les Illes Balears, amb recolzament de l’Ajuntament de Manacor, l’IDI Institut d’Innovació Empresarial i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Formen part de CETEBAL, com a socis, empreses del sector de la fusta i afins: magatzems de fusta i taulers, proveïdors de maquinària, fusteries, fabricants de mobles, envernissadors i empreses de tractament de fusta. Hi ha empreses de Mallorca, Menorca i Eivissa. Pot ser empresa associada de CETEBAL qualsevol empresa del sector de la fusta i afins ubicada a les Illes Balears.

A nivell de personal, CETEBAL té contractat un enginyer industrial i també treballa conjuntament amb els tècnics de la Federació de la Fusta de les Illes Balears, a més de col·laborar amb tècnics i entitats segons les necessitats i projectes.

En l’àmbit econòmic CETEBAL disposa del suport de la Federació de la Fusta de les Illes Balears, que col·labora amb l’entitat com a soci col·lectiu, a més de la quota de les empreses associades i facturació per serveis realitzats. Des dels inicis fins a 2011 es disposava de línia d’ajudes a centres tecnològics industrials de la Conselleria d’Indústria, a partir d’aquí no hem disposat de fons públics però sembla que hi ha interès en l’administració en activar-ho de nou.

Resultats visbles del CETEBAL

Més de 800 treballadors han participat en cursos de formació contínua, a més de jornades tècniques i formació ocupacional, així com visites d’escoles, d’alumnes de la UIB i de l’Escola Superior de Disseny. S’han realitzat més de 1000 informes d’adequació en maquinària antiga, més de 220 assaigs i càlculs tèrmics de finestres de fusta i més de 80 avaluacions no destructives d’elements de fusteria en obra. Anualment es resolen unes 140 consultes d’informació.

Altres projectes com són realització de documentació tècnica en l’empresa, redistribucions en planta, estudis de minimització de residus, implantació de cadena de custòdia FSC i PEFC, implantació de sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient en empresa

A nivell de l’àrea d’innovació s’ha treballat en projectes grupals d’empreses i d’altres amb col·laboració amb CAEB, CONFEMADERA, CENFIM, AIDIMA, UIB Arquitectura, Escola Superior Disseny. Cal destacar, des de 2016, la participació de CETEBAL en l’Àgora de la Fundació Impulsa Balears.

Es disposa en exposició dels prototips dels guanyadors de les 24 edicions del Concurs del Disseny del Moble de Manacor, així com de màquines antigues del sector que pertanyen al Museu d’Història de Manacor.

El futur del món de la fusta a Manacor

Marta Mesquida, una de les responsables de CETEBAL, diu: “Manacor fou i és la ciutat del moble, per la concentració d’empreses que treballen pel sector de la fusta”. Reconeix que: “El nombre d’empreses ha baixat, donada la conjuntura econòmica passada, i n’hi ha hagut d’altres que no han tingut continuïtat per jubilació” però: “La majoria de les empreses del sector que hi ha en aquests moments a Manacor són empreses d’alt nivell tecnològic, amb personal qualificat que disposa d’alt know-how i són empreses principalment especialitzades en mobiliari i fusteria pel sector hoteler-restauració treballant en les Illes Balears, Península i Canàries, i d’altres països.”

Back To Top
Search