skip to Main Content

“A Manacor hi ha sis-cents vint-i-quatre beneficiaris de la llei de dependència”

[pullquote] Parlam de dependència amb Fina Santiago, Consellera de Serveis Socials
[/pullquote]

Què ha de fer una persona que tengui un familiar que pugui ser depenent?
S’ha de dirigir a Serveis Socials i demanar la sol·licitud, allà la treballadora social l’informarà dels passos que ha de fer. També pot baixar la sol·licitud directament de la pàgina del Govern i registrar-la.

Què passa després?
El govern revisa la sol·licitud, i enviam un valorador: fisioterapeuta, metge, infermera, professionals de l’àmbit sociosanitari. Aquest valorador mira la situació d’aquesta persona: si pot dinar tota sola, si es pot dutxar sola, si pot anar a comprar… valora el seu nivell d’autonomia. El valorador fa una proposta de grau de dependència, u, dos o tres. Llavors aquesta proposta passa per una comissió que hi dóna el vist i plau, o no. Per què ha de passar per aquesta comissió? Perquè hem de tenir un filtre que unifiqui una mica tots els criteris, per evitar valoracions subjectives, per garantir el mateix tractament a tothom.
Llavors envien a la persona una resolució administrativa que informa del grau que li han determinat. Té un període de quinze dies per fer al·legacions si no hi està d’acord, això passa poques vegades. Després hi va un treballador social que fa el programa d’atenció individual amb la família. La mateixa persona, si té capacitats cognitives per fer-ho, i els familiars, decideixen què els pot anar millor: ajuda econòmica, servei d’ajuda a domicili… Llavors es fa la resolució definitiva, que diu: aquesta persona té dret a això. Què passa, si per exemple ha d’anar a una residència i no hi ha places? Cobra una ajuda econòmica fins que n’hi hagi. Ara mateix tot aquest procés el feim dins els sis mesos.

Quins graus de dependència hi ha i què implica cada cas?
La llei de dependència valora la capacitat d’autonomia o no autonomia que te una persona. Estableix tres graus de dependència, u, dos i tes. El grau u són els menys dependents i el grau tres els més dependents, dins cada grau també hi pot haver diferències d’una persona a una altra. No et puc detallar exactament on hi ha el pas d’un grau a l’altra, però perquè m’entenguis, un grau u pot ser una persona de noranta anys que pot viure sola però no es pot dutxar tota sola, mentre que a l’altre extrem, una persona de grau tres de dependència, no pot fer res tota sola.

Quantes persones hi ha a Manacor en situació de dependència?
Actualment a Manacor hi ha 624 beneficiaris, que reben 688 prestacions, això és perquè hi pot haver persones que en rebin més d’una. Les podem detallar de la següent manera: denou de promoció d’autonomia personal, cinquanta-set de teleassistència, cinquanta-una de centres dia, cent quatre d’atenció residencial, quaranta-tres vinculades a servei, i quatre-cents catorze que reben ajuda econòmica. Això és gent de Manacor, però no vol dir que vagi als centres de dia de Manacor.

Està ben dotada la llei de dependència? El govern té recursos a bastament per aplicar-la?
El Govern Balear no té recursos suficients, perquè té un mal finançament. Tot i que la llei de dependència és una llei estatal, els qui fan els esforços perquè sigui una realitat són el Consell i el Govern Balear. Fixa’t que nosaltres estam entorn els 170 milions en temes de dependència i el govern ens n’ingressa 23, perquè et facis una idea. Hi posam recursos propis, perquè amb el que ens envien no en tendríem ni per començar.

Com estan les llistes d’espera?
Tenim 800 o 900 persones que estan en llista d’espera per entrar a una residència. Per això ara construim residències a Palma, Marratxí, Formentera, Maó… I no només per ara, d’aquí a deu anys la necessitat encara serà molt més grossa.

Avui dia queden places públiques al 100% o totes són concertades?
Sí que n’hi ha de públiques, et pas les dades actuals: de les places residencials que hi ha a Mallorca ara mateix, n’hi ha 819 de públiques i 1153 de concertades, finançades per la Conselleria. Ara bé, també voldria dir que els tràmits per accedir a una pública o una concertada són exactament els mateixos.

Back To Top
Search