skip to Main Content

Margalida Fortesa: “La nostra intenció és ajudar a treure el talent innat que tots els infants duen dins”

Marina Gamarra, Pilar Duran i Margalida Fortesa conformen l’equip de Sa Porxada, un espai de mare de dia on s’ofereix acompanyament a nins i nines de 0 a 6 anys, basat en la pedagogia lliure i holística. Parlam amb elles per conèixer el seu funcionament.

En què consisteix Sa Porxada?
Pilar Duran: És un espai de criança, som mares de dia, per infants de 0 a 6 anys i el tret diferencial és l’entorn que oferim, a foravila. La filosofia és acompanyar els infants en el seu desenvolupament, no dirigim, miram de no intervenir i que siguin ells els qui ens guiïn. Ells són el nucli i anam fent el que ells demanen.

És una filosofia molt diferent del que s’entén en l’educació tradicional?
PD: Clar, romp els esquemes de l’educació més tradicional. Els ritmes, les fases evolutives, el respecte als infants… És molt diferent.
Marina Gamarra: A més cal tenir en compte les ràtios perquè solem establir uns 4 infants per cada acompanyant, tot i que pot variar segons l’edat de l’infant. En aquest sentit l’educació està pràcticament individualitzada, amb un acompanyament emocional conscicent A l’escola convencional tens un munt de nins per un o dos professors i hi ha conflictes o dilemes emocionals que no s’acompanyen i és complicat que connectin amb les seves pròpies emocions.

La feina del dia a dia la feu totes juntes?
PD: Anam al ritme dels infants i el dia gira segons ells ens ho marquin.
MG: Clar, anam darrere el nin i no al capdavant, com en l’escola convencional. D’aquesta manera hi ha rutines diàries però molt flexibles.
Marga Fortesa: Ningú té un rol específic, més enllà d’acompanyar els infant però sí que tenim clares unes rutines diàries. A més les tres no hi som cada dies, depèn del nombre d’infants que tenim. D’altra banda, tampoc tenim una jerarquia entre nosaltres.

Funcionau per assemblea?
PD: Sí. Ens trobam els dilluns capvespre i tractam temes organitzatius interns, els diferents processos dels infants, espais i també una assemblea emocional, per saber com ens trobam nosaltres.

També formau part d’una associació de mares de dia, no?
PD: Sí, formam part de l’associació Eduk, que és la coordinadora de mares de dia a Mallorca i estam fent feina per la regulació de la categoria professional amb la Conselleria. En altres comunitats com el País Basc o Catalunya ja existeix però aquí encara no s’ha establert com a tal.

Quina metodologia utilitzau?
PD: Nosaltres treballam amb pedagogia lliure, que és la que mescla Montessori, Waldorf i tot aquest tipus de metodologies que ara sembla que sonen molt però que són molt antigues.
MG: També depèn una mica del que els infants demanin i per jo, la part més positiva és que no hi ha blanc o negre: tens tot un ventall de possibilitats que s’adapten a l’infant.

Quin és el dia a dia de l’infant a Sa Porxada?
MF: No tots els nins hi són cada dia i en aquest sentit som flexibles. Començam a les 9 del matí però els infants poden arribar fins a les 10, donam aquest marge d’una hora relaxada. Damunt les 10:30 o les 11 berenam i després, segons els dies els oferim una proposta i la resta la basam en el moviment lliure en els diferents espais: la sala de pintura, l’espai de lectura, la de música…
MG: Ens basam en unes rutines flexibles i assistim els infants en tot el que necessiten fins a les dues del migdia.
MF: Fem aquest horari també perquè és el que ens han demanat les famílies i perquè la filosofia de mares de dia és que un infant estigui temps amb la família. Tot i que no s’esdevé gaire amb les rutines laborals d’avui dia, la idea és que no interessa que l’infant estigui aquí 8 i 9 hores al dia sense el seu pare i la seva mare.

Quina importància donau al contacte amb la natura?
PD: Jo crec que és essencial perquè veus que connecten amb ells mateixos, experimenten a través dels sentits, investiguen i descobreixen per ells mateixos.
MF: Hi ha estudis de neurociència que el que reclamen és que els infants puguin tenir un moviment i a partir d’aquí ell mateix crea un joc i arriba a fer un aprenentatge. En aquest espai ho poden aconseguir, tant als espais interiors com exteriors, ja sigui una planta, collir fruits, tocar la terra… Crec que dóna les experiències bàsiques per al desenvolupament en aquesta edat.

Es pot encabir tot això després amb les metodologies tradicionals quan passen a l’escola?
MG: Per jo la clau és que l’aprenentatge es fa des de la naturalitat. Els infants aquí agafen un llibre per interés, no perquè ningú els ho digui. A partir d’aquí, no farà falta que els diguin que han de llegir perquè ho fan per ells mateixos.
MF: Els infants tenen moltes més eines de les que ens pensam. La nostra intenció és ajudar a treure el talent innat que tots els infants duen dins, que el descobreixin i el gaudeixin.
Quant de temps fa que està en marxa el projecte?
PD: Fa dos anys que fem feina i cada any fem una jornada de portes obertes per fer cohesió amb les famílies i també perquè noves persones ens puguin visitar.
MF: Sí, enguany la feim dia 30 de març i serà una jornada especial perquè tendrem concert, aturadetes, menjar…

Xerrant de famílies, quina és la relació que establiu amb elles?
PD: Tenim una relació i comunicació amb les famílies que segueix més enllà de l’horari establert de 9 a 14 hores. Si un horabaixa ens necessiten estam a la seva disposició; si els infants es volen veure fem coses plegats; fem reunions, xerrades mensuals sobre temes que puguin interessar o ser útils a les famílies de cara a l’educació dels infants… I també treballam la cohesió de grup amb excursions els caps de setmana per exemple. La nostra intenció és potenciar el funcionament com a tribu.

Back To Top
Search