Skip to content

Màxima tensió en el darrer ple de l’Ajuntament

Els tres partits de l’oposició han tret les pintures de guerra. Els tambors de moció de censura que havien sonat ja des de la setmana passada començaren a ressonar amb força en el ple de dimarts passat. El fins ara afable Pedro Rosselló aprofitava una qüestió menor com el finançament del servei de Bombers per part dels Ajuntaments de més de 20.000 habitants per retreure al batle Miquel Oliver que no l’hagués inormat de la reunió que varen mantenir amb el president del Consell, Miquel Ensenyat, per tractar aquest afer. “És greu que ho hagi hagut de saber per la premsa o fins i tot avui mateix al ple, quan vostès sabien que hi havia una moció nostra sobre aquesta qüestió i que el tema ens preocupava”, digué Rosselló amb to d’enfadat. Oliver, amb rostre seriós i cara de sorpresa respongué que “no és que el Consell hagués assumit fins ara aquest cost, sinó que simplement n’havia eximit els Ajuntaments, sense fer-se càrrec d’aquesta inversió: els parcs de bombers estan sota mínims”, explicà, referint-se a l’estat en què va deixar aquest servei el madat de Maria Salom.

Però el moment de màxima tensió es visqué en el torn de precs i preguntes, on Joan Gomila demanà sobre l’estat del Pla General i els terminis prevists per a la seva aprovació. El delegat d’Urbanisme i portaveu de l’equip de govern, Joan Llodrà, reiterà l’estat en què s’havien trobat el document, “amb molta documentació encara per elaborar, com per exemple l’adaptació del catàleg de patrimoni” feia impossible l’aprovació inicial dins els terminis prevists per l’anterior delegada (Catalina Riera)”. En la seva rèplica, Gomila retragué també que aquesta demora implicava sortir de la moratòria que deixava protegit el municipi de les sentències per les zones verdes. Aquí Llodrà respongué de forma directa i sense embuts que “fa gràcia que sigueu vós, senyor Gomila, qui retragueu ara això quan públicament us heu alienat del costat dels especuladors”. La tensió a la Sala es podia tallar. Gomila, a la seva pregunta següent rosegava claus i abans de formular la qüestió murmurà “em pareix indignant aquesta afirmació”. El batle l’instà a fer la pregunta. Gomila insistí: “A més de ser mentida, em pareix indignant”.

Aquesta enganxada entre Llodrà i Gomila no va ser l’única del vespre. Abans, Gomila ja havia demanat “durant quin temps feia comptes l’equip de govern mantenir Porto Cristo sense un delegat propi”. Llodrà respongué que “al principi del darrer mandat d’Antoni Pastor, el president de la Junta de Districte era el mateix batle Pastor, que no tenia gaire interès en la qüestió, i Porto Cristo no tenia delegat propi (Gomila era delegat de zona costanera)”. Llodrà afegí que “avui el president de la junta de districte de Porto Cristo és qui encapçalava la llista més votada (en referència a Joan Gomila)”. Gomila respongué que “el que feia les funcions de delegat era jo i aquesta resposta no crec que se la cregui ningú en tota la Sala”.

Ordenances fiscals. També es debaté en el aquest ple de dilluns la primera aprovació de les ordenances fiscals, amb un punt clar de desavinença: mentre la cap de l’oposició Catalina Riera, demanava que es reconsideràs el descompte per a famílies nombroses, atès que seria més just tenir en compte la renda per càpita independentment del nombre de membres de la família, la delegada d’Hisenda Cristina Capó considerava millor aquesta bonificació per a famílies nombroses.

En aquest, com en d’altres punts de l’ordre del dia, els grups de l’oposició s’abstengueren en bloc. Tanmateix, no hi hagué cap de les votacions proposades per l’equip de govern que no prosperàs.

Inspecció tècnica d’edificis. La delegada d’Obres, Núria Hinojosa, presentà al ple l’aplicació de la Llei d’inspecció tècnica d’edificis, que comença a aplicar-se en municipis de més de 25.000 habitants. Durant el 2016 hauran de passar aquesta revisió els edificis amb una antiguitat superior al 1900. Les inspeccions s’allargaran fins el 2020. Les inspeccions seran comanades pels propietaris afectats a tècnics competents en la matèria i seran avalades o certificades pels tècnics municipals posteriorment.

Camins públics. Sí que va ser aprovat per unanimitat aquest punt. Joan Llodrà volgué reconèixer la tasca feta en aquest sentit per Bernat Amer, l’anterior delegat. “Tancam una fase, però no queda tancada tota la qüestió”. Amb aquesta aprovació, aclarí Llodrà, “s’incorporen mesures aprovades per la Ponència que encara no s’havien vist reflectides a la cartografia oficial de l’Ajuntament”. Dins aquesta cartografia de camins públics, no s’hi inclouen les petites camades de menys de tres-cents metres i que donen accés a menys de quatre parcel·les. Catalina Riera demanà que es notificàs la mesura presa als afectats.

Aigua potable. També prosperà amb vot unànime la moció presentada pel PP i defensada per Bernadí Bou per reclamar aigua potable, duita, si fa falta, de la Costera. Bou també demanà que s’expllicàs clarament a la factura que l’aigua no és apta per al consum humà.

El delegat de Medi Ambient, Sebastià Nadal, aclarí que estava d’acord amb la proposta i que, a més, “serà necessari construir un nou depòsit per poder-hi mesclar l’aigua i arribar al nivell de nitrats adequat”.

Cobriment del torrent. També per unanimitat s’aprovà demanar al Govern que habiliti una partida per executar la tercera fase de cobriment del torrent, des de la barriada de sa Torre fins a la carretera de Palma. Així mateix, també s’instarà el Govern a estudiar el cobriment del torrent des de la carretera de Porto Cristo fins a la rambla del Rei en Jaume.

Menjador social. Si Rosselló s’havia enfrontat a Oliver, i Gomila a Llodrà, faltava una confrontació de lesaltres dues primeres espases: Catalina Riera demanà pel projecte de menjador social a Amanda Fernández. Riera qüestionà el model (“un recurs gairebé discriminador, que marca, perquè a Manacor tothom es coneix”), mentre que Fernández el defensà al·legant que “el dúiem al programa”. Tanmateix, admeté que no està en estudi i que si encara no s’hi han pogut dedicar és perquè “he trobat un departament desorganitzat, desestructurat, pidit i amb problemes interns”. La mateixa tònica de pregunta-resposta tensa i amb retrets a banda i banda es repetí en una altra pregunta de Riera a Fernández sobre les mesures preses per desestacionalitzar el sector turístic.

S’Illot, a les fosques. El regidor de SYS, Antonio García es queixà del temps que fa que més de mig s’Illot no té llum al carrer i també de la manca d’informació sobre les causes i també les solucions que es duen a terme per resoldre-ho. Hi respongué el portaveu Joan Llodrà, que es remeté a l’estat deficient dels quadres elèctrics, no només a s’Illot, sinó també a tot el terme de Manacor. Els quadres de s’Illot han estat objecte d’una inspecció i és per això que ara s’han d’adobar. L’equip de govern no pot confirmar quin temps duraran les obres de reparació d’aquests quadres.

Back To Top
Search