Skip to content

Més enllà de la llei, la logística i l’inici de curs, principals preocupacions als centres educatius

Tot i que enguany és any d’estrena de llei educativa, els centres escolars fan feina a escarada aquest inici de setembre per garantir que les instal·lacions i tots els espais estan a punt i que l’alumnat està ben repartit a les aules i grups i en disposició de rebre tots els serveis que ofereixen els centres docents. En parlam amb quatre responsables de centres d’infantil, primària i secundària.

“Manacor necessita un escola nova”

Quan demanam a la directora de Sa Graduada, Cati Cabrer, si estan preparats per a l’aplicació de la nova llei educativa ens diu que “a infantil sí, perquè tampoc no és una feina tan diferent. Hem de treballar situacions d’aprenentatge i projectes, i nosaltres ja en fèiem”. Cabrer veu que tot i que els darrers anys “havíem aconseguit reduir la ràtio de 3 anys a 20 infants per aula, ara ja tornam estar a 22”, una xifra que, reconeix, “està dins el que toca”.

Cabrer es mostra satisfeta per la mesura de sis alumnes NESE per aula: “S’aplica i té els seus efectes. És una cosa ben bensada que es va fer en el seu temps. Està molt bé que l’alumnat estigui distribuït. Una altra cosa és que les famílies hi venguin a bé o no”. A més, Cabrer matisa també que aquesta xifra que pot quedar fixada als tres anys, pot fluctuar, perquè tot i que es fa molt bona feina a principi de curs, sempre hi ha qualcú que no has detectat, o que no ha pogut venir a l’entrevista…”. Cabrer recorda que el curs passat ja hi va haver moltes incorporacions tardanes, i que “enguany el ritme d’arribada continuarà igual, ja ens ho han dit d’escolarització. A Manacor fa falta una escola nova”. Es queixa, la directora de Sa Graduada, que es parli d’inclusió sense dotar-la de recursos. Nosaltres podem tenir set alumnes amb certificat de dependència, i un sol professional (ATE, auxiliar tècnic educatiu) per atendre’ls a tots, quan gairebé en faria falta un per a cada un.

Pel que fa a les infraestructures, Cabrer destaca una nova zona “més natural” al pati, que abans estava enrajolada i ara estarà coberta d’escorça”.

“Tenim l’escola plena, però no tenim saturació”

Al Simó Ballester han invertit els esforços d’aquest inici de curs a l’ampliació del centre. “Gràcies a aquesta ampliació”, diu la directora Margalida Obrador, podem recuperar espais que havíem perdut, com ara la biblioteca. A l’espai nou, a la planta de baix hi hem posat infantil i a la de dalt tot el que afecta l’ensenyament musical”. També fruit d’aquesta ampliació és l’habilitació d’un nou espai interior per a menjador i escola matinera. Fins ara teníem el menjador davall el porxo”. L’ampliació, continua Obrador, “ens permet fer feina de manera més desofegada, amb més possibilitats pedagògiques”.
Pel que fa a la nova llei, diu Obrador que “hem fet formació i hi anirem a poc a poc, estam predisposats a palicar-la, però sentim que no estam plenament prepa rats. Ens hi adaptarem, però no d’entrada”.

Pel que fa a les ràtios, Obrador diu que “tenim l’escola plena, no tenim saturació. Ens movem en una mitjana de 23 o 24 alumnes per aula. Tal vegada els tercers són els que van un poc més carregats, amb 25 o 26”.

En referir-se a l’alumnat d’incorporació tardana, Margalida Obrador diu que “molts d’aquests moviments depenen de les feines, que marquen el ritme de la gent que va i ve. Aquí començarem per l’estil d’altres anys”. En aquest sentit, veu també que “el límit de sis NESE per aula té els seus efectes” tot i que remarca que “el que fan falta són especialistes per cobrir aquestes necessitats”.

Finalment, la directora del Simó Ballester es mostra satisfeta per l’internivells a infantil, “amb els grups classe mesclats per edats” i també amb “els tallers interactius a primària i evidentment la música com a eix transversal. Hi som a les totes i ens hem fermat bé les sabates”.

“Ens aniria molt bé que desassin el camp de futbol”

“La nostra prioritat ara és començar el curs”, diu Àngels Flaquer, directora del CEIP Talaiot de s’Illot. “De totes maneres”, aclareix, “també hem sabut que els formadors dels aspectes de la nova llei, encara no estan preparats per explicar-nos com ho hem de fer per aplicar-la en els nostres ambients i amb la nostra metodologia. Ens trobam un poc a l’expectativa, per veure com adaptam el nou currículum a la nostra metodologia”.

Pel que fa a les ràtios, la directora s’illotera confirma que “anam bé. Amb el confinament, els grups que ja passaven dels trenta els vàrem xapar i no tenim cap problema en aquest sentit. De fet, hi ha un total de 135 infants i primària i 50 a infantil”.

Com passa a tots els centres, durant l’estiu s’aprofita per fer canvis i petites reformes, que, en el cas de s’Illot no han anat més enllà que això: “Els espais comuns els tenim i no hem fet canvis en aquest sentit” diu Flaquer, que continua: “De vegades anam al poliesportiu de s’illot, perquè els altres espais estan ocupats, com ara el gimnàs per a fer tallers. Ens aniria bé que desassin un camp de futbol que hi ha just aquí darrere i poder-hi comptar”. “També ens aniria bé que posassin banys en el parc públic d’aquí a prop, perquè hi anam amb els infants, i si han d’anar al bany hem de tornar al centre”, diu la directora.

L’escola de s’Illot continua endavant amb l’educació autodidàctica, lliure, per ambients i tallers, però amb un nou projecte de direcció que s’estrena enguany amb Àngels Flaquer. L’escola de s’Illot té cada any molt de moviment de personal, tot i que la directora reconeix que “els darrers dos anys han començat a venir més mestres definitius. A infantil enguany hem quedat un poc descoberts, perquè hi ha algunes excedències que se sabien del curs passat i no les han cobertes fins ara”.

“Ens agradaria reformar el bloc d’arts”

El gran cavall de batalla a l’IEs Mossèn Alcover ha estat enguany la reforma dels banys de tot el centre. La inversió ha estat important i l’obra feia estona que era necessària. “Les obres ens han distorsionat bastant, però ja en sortim. Ara ja podem començar a llevar la brutor, que ja se sap què passa quan fas obra”, diu Toni Gayà, director del centre.

En interrogar-lo sobre noves necessitats estructurals de l’edifici, Gayà diu que “ens agradaria reformar el bloc d’arts, perquè fa vint-i-cinc anys que no hi hem fet res, i encara conserva coses del que era l’antic gimnàs. Ens agradaria convertir-lo en un lloc digne”.

Pel que fa a l’ocupació del centre, el director explica que enguany “hem tengut molta demanda i tenim el 95 per cent dels grups plens”. En total, a l’IES Mossèn Alcover hi ha 24 grups d’ESO, 13 de batxillerat i 11 de cicles formatius de Formació Professional. Gayà reconeix que hi ha una demanda creixent en aquest darrer sector, “i nosaltres ampliaríem l’oferta però no disposam d’una sola aula lliure, no ens ho podem plantejar, amb l’espai que tenim”.

Respecte de l’aplicació de la nova llei, Gayà hi veu una certa precipitaciö: “Els currículums nous ja els hem d’aplicar ara, amb el canvi d’hores corresponent. Per exemple, a matemàtiques de primer de batxillerat hem vist que tenim pràcticament el mateix currículum, però ens han llevat una hora. Haurem de veure com ho organitzam”. Per Gayà, la llei requerirà “una adaptació més llarga, i tot és molt nou i molt diferent, ha estat massa ràpid”.

A secundària, l’altra gran novetat del curs serà la separació en dos centres de l’IES Manacor, de manera que el municipi passaria a tenir quatre centres de secundària.

Back To Top
Search