skip to Main Content

“No s’ha conegut que hi hagués un regidor de s’Illot”

Carles Grimalt, de Volem Manacor, és regidor de l’oposició, i es mostra crític amb la gestió d’Antonio García, de SyS

Quines mancances o necessitats té s’Illot?
Jo et cont en general el que pensam que tenim; i primer de tot, abans de parlar de què falta voldria dir què sobra, i és aquest regidor segregacionista: una persona que diu i pensa, segons m’ha arribat, que hi ha unes festes per manacorins que estiuegen allà i unes altres festes per residents; quan això no hauria de ser així de cap de les maneres; les festes són per tots, fins i tot per la gent que no és del poble ni del municipi. Sobra aquest regidor que quan els veïnats li van a contar els problemes, diu que són uns emprenyosos, i això ell mateix ho va reconèixer a un plenari. Això per un part. Però al seu favor, d’Antonio García, diré que ell no és un regidor imprescindible, és el regidor número 12 del govern, i això afecta al cas que li puguin fer, dins l’equip de govern, a l’hora de negociar coses per s’Illot. Ell té aquest hàndicap.

I què falta a s’Illot?
Nosaltres pensam que s’Illot hauria de ser com Son Macià, i tenir un policia allà sempre. Perquè hi ha molt de bandalisme, darrerament hi ha hagut una onada de robatoris molt grossa, i això s’enllaça amb el problema etern amb la concessionària del llum. Per tal d’estalviar doblers, cada dia ens deixa barris a les fosques, al·ludint a problemes. Però no pot ser que faci tres anys que estam amb això i que cada vespre hi hagi un carrer o dos, o un barri, sense llum; sempre són diferents, i ells al·leguen que tenen problemes. Això s’ajunta amb la manca de policia, i s’Illot es converteix en un terreny fèrtil pels que volen aprofitar-se del que no és seu. Per altra banda, la plaça del Llop, que és un punt important de s’Illot, quasi sempre està descuidada, a l’estiu l’arreglen, però jo a principi d’estiu vaig mostrar un parell de fotografies allà on els bancs, les papereres, estaven inundats d’excrements de coloms. Llavors, no sé si hi ha poca comunicació entre s’Illot i Manacor, en el sentit que no sé si és que allà no s’hi fan coses, o si és que jo no me’n tem de les coses que es fan. Però, per exemple, trob que falta vida social, vida cultural…

Ara han acabat de tancar el pavelló…
Sí, ara han arreglat el pavelló i aviat hi haurà vestuaris, si és que no estan ja a punt. Confii que això sigui un revulsiu perquè s’hi puguin fer actes esportius. Crec que això pot donar un poc de vida al poble. I confii que des de la regidoria d’esports ho tenguin en compte, i reactivin, al manco una mica, l’esport a s’Illot.

Qualque cosa més?
Sí, llavors el problema etern que tenim a Manacor, que són les ordenances. Si es complissin, o si es fessin complir, molts de problemes no hi serien. Parl d’excrements de ca, de cans perillosos sense boç. Això és un dels problemes de s’Illot que m’ha comentat la gent: que hi ha persones que es passegen amb cans perillosos, ni fermats, ni boç, que no recullen els excrements… Llavors també el tema de la publicitat, gent que reparteix publicitat sense tenir llicència, que deixa el paper a la finestra, cau a terra, plou… I tornam a ser allà mateix, fer complir l’ordenança és difícil, si no hi ha policia. Crec que a grans trets és això.

No s’ha conegut aleshores que hi hagi un regidor de s’Illot a l’equip de govern?
Jo crec que no, jo esperava un revulsiu total, però veig que la cosa ha continuat igual. D’acord que ara s’Illot té una oficina municipal, i està molt bé, i era necessària, però ja vàrem que posar-la allà on l’han posada va ser una despesa extra, tenint els nostres propis locals. Ah, i també l’altre dia sortia a premsa que havien arreglat el pont, però, li ha costat tres anys, arreglar aquest pont, a aquest home? No ho sé, entenc la seva problemàtica però no entenc que no sigui més resolutiu.

Back To Top
Search