skip to Main Content

Només un 18 per cent de l’alumnat que pot triar, opta per la religió

Segons dades aportades des de la Conselleria d’Educació, només 760 alumnes en edat escolar (de 4t d’infantil fins a 1r de batxillerat) que poden triar entre religió o una altra matèria, opten per l’assignatura de religió catòlica. Això significa que tan sols un 18 per cent de l’alumnat amb possibilitats de triar es decanta per l’estudi de la religió. Cal dir que a banda d’aquestes xifres que fan referència als centres estrictament públics, hi ha també les dades dels centres concertats. Atès que es tracta de centres religiosos, la totalitat de l’alumnat consta com a matriculat a l’assignatura de religió. En aquest cas es dona la circumstància que si l’alumne pertany a una confessió diferent de la catòlica, a l’hora de religió, aprofitarà el temps per practicar una altra matèria. Segons el delegat d’Educació de l’Ajuntament de Manacor, Mateu Marcé, “la religió dins un estat considerat laic ha d’estar defora d’un sistema educatiu públic, i entenem que el camí hauria de ser aquest, més enllà de valorar si parlam d’una religió o una altra. El fet d’haver-hi la catòlica obre escenaris diferents en lloc d’assumir el debat de si hi ha d’haver o no religió a les escoles públiques”.

Back To Top
Search