skip to Main Content

Nota de disculpa

Pens que és dia 14 de gener que vaig ser entrevistat i la revista Cent per Cent va publicar l’entrevista la mateixa setmana. Vull fer constar que em vaig sentir còmode durant l’entrevista i que la publicació recollia el que jo havia dit de manera molt satisfactòria per mi.

Als agraïments que vaig fer al final de l’Ofici de Sant Antoni, vaig expressar una de les idees que havia estat publicada. I, de tan ben expressada que la trobava, la vaig exposar citant l’entrevista.

Desgraciadament, els agraïments els vaig fer espontàniament, sense llegir. Per tant no tenc el text ni cap gravació. I no puc recordar les paraules exactes.

Sí que mai m’escapa de la memòria quan, a una intervenció pública, tenc la intenció de fer una crítica a una persona o entitat. I puc assegurar solemnement que no la tenia.

No diré “vaig dir”, diré “vaig voler dir”, citant l’entrevista, que pensava que per la nostra gent, Sant Antoni significa sobretot una expressió forta d’identitat de mallorquins forans. I vaig afegir que si investigàssim els quatre trets que més definien el mallorquí forà, sense cap dubte, un d’ells seria el ser catòlic. Ho vaig expressar dient abans o després, que això no ho vaig dir a l’entrevista perquè no s’entendria per molta gent que està molt enfora d’aquesta opinió.

Me consta que l’entrevistadora s’ha sentit molesta per alguna expressió que vaig emprar, que algú l’hi ha transmès fora del context amable en que transcorria aquesta al.locució.

Tot això vol acabar en el seu únic objectiu: Vull demanar públicament disculpes perquè vaig ser maldestre i, sense voler fer mal a ningú, vaig emprar una expressió que va resultar molesta a algú.

Antoni Amorós, rector de Manacor-ciutat

Redacció: en aquest enllaç podeu llegir la nota que havia publicat al respecte Cent per Cent a la secció de Xep-a-xep: “No ho pot entendre”.

Back To Top
Search