skip to Main Content

Porto Cristo, un programa d’urgències

Sens dubte, prendre possessió del càrrec dia 15 de juny i tenir unes festes que comencen dia 5 de juliol. I tanmateix, l’equip de govern entrant ha pogut presentar el programa en les dates adequades. Una altra cosa és com. A la foto de presentació no hi sortia el delegat de Zona Costanera, que aquests dies no era per Manacor. Ja ve de nou, si més no, que es presenti un programa sense el delegat del redol. El programa se salva, però també crida l’atenció que no hi hagi ni salutació del batle, ni del delegat de Zona Costanera, ni del delegat de Festes. Veurem si és un criteri marcat, aquest de no saludar les festes al programa, o si aquestes absències són fruit de la urgència d’aquests dies…

Back To Top
Search