skip to Main Content

El PSOE denunciarà l’incompliment de les condicions de neteja de Manacor en el proper plenari

El grup municipal socialista presentarà aquest dilluns una moció al Plenari ordinari de novembre per denunciar l’incompliment “flagrant” de les condicions estipulades als contractes que actualment es fan càrrec de la neteja viària, recollida i transport de residus urbans, recollida selectiva i gestió de l’ecoparc i parc verd, i d’altra banda, del manteniment i neteja d’espais verds, arbrat viari, jardineres de la via pública, zones verdes i àrees de joc infantils.

Segons el grup municipal socialista, les empreses adjudicatàries de la prestació d’aquests serveis “han demostrat reiteradament que no compleixen aquelles condicions a les que es varen comprometre” i que “aquesta circumstància és produïda per la inactivitat de l’equip de govern i especialment del batle, que ha de vetllar pel compliment de les condicions pactades”.

És per aquest motiu que el PSOE de Manacor sol·licita a través de la moció presentada que l’equip de govern es comprometi a intensificar el seguiment dels dos contractes, a fer complir íntegrament els plecs de condicions tècniques i a prendre totes les mesures possibles al seu abast en cas de que així no es faci.

Volem Manacor demana criteris socials en la contractació pública
Volem Manacor presentarà una moció al proper plenari per la inclusió de criteris socials i ambientals en la contractació pública de l’Ajuntament de Manacor perquè “sense cap dubte el paper de les administracions en les contractacions de serveis externalitzats han de ser garantia des del punt de vista laboral, social i ambiental”.

Des de Volem creuen que s’ha d’aconseguir que les empreses que opten a contractes amb la corporació municipal comptin amb una sèrie de requisits que garanteixin entre d’altres, unes condicions laborals dignes i la inclusió de persones en risc d’exclusió social, i que “la igualtat entre dones i homes ha de ser cabdal, així com una cura pel tractament del medi ambient”.

Back To Top
Search