skip to Main Content

Publicacions a “No ets de Manacor si no”

D’un temps ençà la nostra edició web comparteix algunes publicacions al grup “No ets de Manacor si no”. Aquesta setmana, un lector nostre demanava explicacions sobre la supressió d’alguns posts de Cent per Cent i d’altres usuaris en aquest grup. L’administradora, molt correctament, explicava els possibles motius de la supressió d’aquestes informacions. En qualsevol cas, les normes del grup són clares i adverteixen dels diferents motius pels quals una publicació pot ser esborrada: “Publicacions que causin discussions amb faltes de respecte. Esdeveniments passats. Dubtes solucionats. Publicacions repetides. SPAM”. No hem comprovat quines han estat les publicacions suprimides. En qualsevol cas, suposam que deu haver estat per alguns dels cinc motius exposats suara. Si no fos així, hauríem de parlar de censura.

Back To Top
Search