skip to Main Content

“Quan bullim l’aigua els nitrats no desapareixen, ans al contrari, es concentren”

Joana Maria Vaquer (Son Macià, 1973) és farmacèutica

Quins requisits ha de complir l’aigua per ser potable?
Ha de complir una sèrie de paràmetres, microbiològics i fisicoquímics, que estan determinats per la normativa vigent. Hi ha unes concentracions màximes permeses de cada paràmetre. I perquè l’aigua sigui potable les ha de complir totes i cada un d’elles.

Fins allà on sabem, l’aigua de Manacor no és potable perquè té un excés de nitrats. Saps si això que passa aquí passa a altres bandes de Mallorca?
A Mallorca, i a les Illes en general, els problemes més importants que hi ha, tot i que pugui haver-n’hi d’altres, són l’excés de nitrats i de clorurs. Els nitrats vénen d’adobaments químics, o de la terra mateixa, que ja té nitrats de per si. Els clorurs, per altra banda, són sal. Hem de pensar que som una illa, aquí hi ha moltes coves, i molta intrusió d’aigua marina als pous. Per això les zones costaneres poden tenir aquest problema. També hem de dir que Mallorca és una illa petita i està sobreexplotada en tots els sentits: hotels, camps de golf, piscines… Tota la gent que ve consumeix aigua. Un hotel de mil places, és com un poble de mil habitants en un sol edifici. Això és molt de consum d’aigua.

Quins efectes perjudicials té per la salut consumir aigua amb excés de nitrats?
Parlam d’efectes negatius quan consumim aigua no potable diàriament. Si una persona consumeix aigua amb excés de nitrats de manera puntual, en principi no tendrà conseqüències. Però hi ha moltes coses que no sabem. Per exemple, el fet de bullir l’aigua fa que desapareguin molts de microorganismes, però no els nitrats. Ans al contrari, es concentren. Una altra cosa que molta gent pensa és que la calç és dolenta, que és perjudicial per la salut. I si no hi ha una malaltia, un problema de base, no ho és, dolenta. Basta pensar que sempre deim que la llet és una font de calç, idò l’aigua també. Sigui com sigui, per esvair dubtes entorn de l’aigua, jo recoman la pàgina salutambiental.caib.es, on la gent pot trobar molta informació contrastada al respecte.

Què ens pots dir de l’aigua de cisterna? Com s’ha de cuidar?
Aquí hi ha molta tradició de cisterna i, per jo, això és una bona tradició, perquè és una manera d’aprofitar l’aigua. Però s’ha de cuidar bé, crec que els nostres padrins en sabien molt, i avui en dia no en sabem tant. Una cisterna mal cuidada és un mal dipòsit d’aigua. Cal vigilar que no hi hagi filtracions, de tant en tant fer analítiques, posar desinfectant, anar alerta que l’aigua no hi vagi amb la teulada encara bruta…

Quina aigua és millor? De cisterna, de pou, embotellada?
Totes les aigües, sanitàriament, són bones, mentre estiguin controlades. Perquè totes han de complir normatives i s’han d’analitzar… Nutricionalment, depèn de cada cas, o cada col·lectiu, però en general, va per gustos.

Back To Top
Search