skip to Main Content

Racisme contra els xinesos que obren en diumenge…

El racisme pot ser cromàtic (“els negres mascaren”), social (“venen i ens prenen les ajudes pels llibres”) però també econòmic. Aquest és el cas dels basars xinesos que són històricament vexats pel fet d’obrir en diumenge, en dia feiner, i a l’hora que els lleu. A un conegut grup manacorí de Facebook, una usuària es demanava per què els xinesos “poden obrir cada dia de la setmana i diumenges i festius, i els altres no poden obrir”. De respostes i comentaris, per a tots els gusts!

Back To Top
Search