Skip to content

“S’aprova el reglament de la gerència d’urbanisme”

El plenari d’aquest mes d’abril es tanca, també, amb l’aprovació d’una sèrie de propostes relatives a la gratuïtat de l’escoleta 0-3, l’ús del producte local o l’aplicació específica per a Manacor del Decret d’habitatge.

El passat dilluns se celebrà el ple del mes d’abril i un dels punts més destacats de l’ordre del dia fou la resolució de les al·legacions i l’aprovació del Reglament regulador de la Gerència d’Ur­banisme, que ha acabat per aprovar-se amb 13 vots favorables i les 8 abstencions dels membres de PP i Vox. El batle, Miquel Oliver, explicà que la creació d’una gerència és necessària per millorar l’organització del departament i obtenir una dotació personal suficient per dur a terme les tasques d’Urbanisme. Aquest reglament va rebre una sèrie d’al·legacions per part del Partit Socialista, que entre altres coses, proposà la creació de la figura d’un subgerent; el Partit Popular, que demanà concrecions sobre els mecanismes per anomenar i destituir el càrrec que ocuparia la gerència; i el sindicat UGT, que feia unes consideracions de tipus similar a l’anterior. L’equip de govern ha intentat contestar i acceptar-ne la majoria amb la intenció, diu Oliver, “que el reglament tengués el màxim suport possible”. Ha volgut remarcar que aquesta “no és una eina de l’equip de govern; és una eina que ve a implantar-se a l’Ajuntament de Manacor, que és famós, per desgràcia, perquè es retarden moltes coses del departament d’Urbanisme”. En aquest sentit, Núria Hinojosa, del PSOE, declarà que “perquè el departament sigui eficaç, falten recursos humans” unes consideracions que comparteixen també la resta de partits, però defensa que “ja que es fa una gerència, que es faci amb rigor i amb totes les eines que ens dona la llei” i que, com a Palma, el càrrec de gerent es complementi amb el de directors d’àrea, una mesura que Oliver assegura que ara no han volgut que els condicioni perquè confien que és el gerent “qui ha de dir on hi ha les necessitats”. El nomenament d’aquest gerent haurà de passar per acord de ple i, segons Oliver, “haurà de ser una decisió i una responsabilitat dels 21”.
Una altra de les propostes aprovades amb els vots a favor dels membres de l’equip de govern i l’abstenció de la resta de partits fou la modificació de l’ordenança que regula els preus de les escoletes de 0-3 anys. Així, es manté la gratuïtat del servei d’educació infantil a les escoletes municipals de setembre a juny en horari de 9 a 13 h. Segons Carme Gomila, delegada d’Educació, “quan vam saber que la gratuïtat era efectiva, vam suspendre el cobrament a les famílies, però consideram important modificar aquesta ordenança”. Gomila assegura que s’escoltaran les esmenes i al·legacions que es considerin oportunes i que la seva filosofia “no és apujar preus” però sí que es volen recollir les demandes del departament i les educadores.
El ple municipal també ha aprovat per assentiment una moció del PSOE per demanar al Consell suport per a l’atenció de les polítiques de benestar animal i li demana que posi a l’abast dels ajuntaments de l’illa els recursos, mitjans, eines i procediments necessaris perquè puguin realitzar una gestió eficaç i sensible dels animals abandonats. A més, també es debaté i s’aprovà la moció conjunta presentada per tots els grups, amb l’excepció de Vox, per adquirir producte local, una demanda adreçada a tots els ajuntaments de l’illa per part d’Unió de Pagesos, seguint criteris de sostenibilitat i reducció de gasos d’efecte hivernacle.
La sessió es tancà amb una proposta d’urgència que té a veure amb el Decret Llei d’emergència de l’habitatge. El novembre passat, el consistori acordà no acceptar algunes de les disposicions del decret en no existir la possibilitat, per part de la ciutadania, de presentar propostes al text normatiu i el portà al departament d’urbanisme perquè en fes una anàlisi. En aquest sentit, el ple ha acabat acordant l’aplicació específica per al municipi d’aquest decret amb una sèrie de modificacions i qüestions relatives a les disposicions addicionals 17, 18, 20 i 21. Oliver apunta que no és un capritx de l’equip de govern, sinó una proposta consensuada fruit d’un procés que ha garantit la participació ciutadana.

Back To Top
Search