Skip to content

Sebastià Capó: “La contaminació i les emissions dels cotxes Dièsel poden modificar el pol·len i fer-lo més reactiu”

Sebastià Capó (Manacor, 1994) és llicenciat en Biologia i actualment està fent un Doctorat de Biologia de les plantes en condicions mediterrànies a la UIB. Parlam amb ell sobre els factors que influeixen en les reaccions al·lèrgiques.

Quin paper juga el sistema immunològic de cada persona per fer front a les al·lèrgies?
El sistema immunològic és el factor principal i causant de totes les al·lèrgies que hi ha però no depèn de cada persona. Una al·lèrgia és una sobrereacció d’aquest sistema, que actua sobre elements externs que en un principi són innocus.

Una al·lèrgia pot sorgir en qualsevol moment de la vida?
Normalment són més freqüents en infants perquè el sistema immunitari quan naixem no està del tot madurat. El cos va reconeixent tots els estímuls que es troba i de vegades pot reaccionar sobre certs factors externs. La majoria d’al·lèrgies que sorgeixen en al·lots petits desapareixen a mesura que es van fent grans. Ara bé, això no vol dir que quan som grans no puguem tenir al·lèrgies: es poden mantenir o en poden aparèixer de noves.

I els factors ambientals quin paper hi juguen?
Hi ha persones més propenses a desenvolupar una al·lèrgia que altres. Hi ha un estudi fet a Àustria que parla de les diferents causes de les al·lèrgies i defineix factors genètics però també factors ambientals. Per exemple, pot influir que la persona sigui fumadora, si has tengut infeccions, el diòxid de sulfur… Tot ajuda a fer que es desenvolupi més.

Idò la vida urbana ens fa més susceptibles de tenir una al·lèrgia?
Sí. A les ciutats, una de les principals causes d’al·lèrgia és el pol·len de certes espècies comunes a les ciutats, com per exemple els plataners. També la contaminació i les emissions dels cotxes Dièsel poden modificar el pol·len i fer-lo més reactiu.

Es diu que aquesta primavera serà virulenta quant a pol·linització. Què ho determina?
Depèn de les pluges i de la temperatura. Tot es basa en prediccions però enguany hem tengut una tardor molt humida i un hivern càlid i això fa que les plantes hagin tengut una reserva d’aigua suficient per avançar el procés de floració, que produeixin més pol·len i que es puguin mantenir durant més temps.

Es pot relacionar tot això amb el canvi climàtic?
Clar. Sí hi ha temperatures més elevades i les precipitacions són o bé absents o bé molt fortes, les repuntades de pol·len poden ser molt més freqüents i fortes. També hi ha agències internacionals que apunten que la pol·linització s’avançarà un parell de dies en l’any.

Back To Top
Search