skip to Main Content

Siguem alumnes del mestre Artigues

Des que transcendí la mort d’Antoni Artigues Bonet han estat incomptables les mostres d’estima i reconeixement cap a la figura del filòleg, xeremier i professor de Magisteri. Som d’aquells que ja estudiàrem al Campus a la carretera de Valldemossa i record haver fet classes amb n’Artigues a un petit soterrani de l’Edifici Guillem Cifre de Colonya on hi feia bullir històries, hi estojava decorats i vestits, ens hi feia recitar poetes catalans i representar textos apresos o creats per nosaltres. En recordar-ho em retorna aquella sensació d’estar participant en una mescla de classe furtiva i joc. Allà s’aturava el temps. El resultat eren les obres de Magisteri Teatre i els recitals de Mag Poesia, sovint a l’Aula Magna. Eren tot un esdeveniment que provocava la fugida massiva d’alumnes de tota la facultat, també de facultats diferents, d’altres classes… Tots cap a la representació.

Artigues, òbviament, participà de forma activa en moltíssims actes de la revolta educativa que va tenyir de verd els carrers de les Illes. Com no havia de fer-ho si s’estava atacant directament allò pel qual ell havia lluitat tants anys? Al final, d’alguna manera, la voluntat de tot un poble va guanyar.

Som de l’opinió que, després d’una època grisa, del verd d’aquella particular primavera, va florir dins els centres una necessitat de canvi metodològic. Actualment, molts centres es plantegen com millorar la seva proposta educativa i s’estenen arreu l’aprenentatge per projectes, la distribució per ambients i espais, els processos d’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu mitjançant les noves tecnologies…

Tornem al mestratge d’Antoni Artigues: partint de la situació en què es troba la llengua a les Illes, és necessari que els mestres, quan introduïm millores metodològiques, ho facem sempre tenint present com es tractarà l’aprenentatge de la llengua catalana segons el context, quina importància ha de tenir el model oral, com ho farem perquè les propostes siguin lúdiques i com facilitarem l’aprenentage de la llengua pròpia de les Illes als nouvinguts.
No se m’ocorr millor exemple d’això que aquell conte de titelles sobre un tema d’actualitat que ens va fer crear i representar. Hi treballàrem autonomia, creativitat, planificació, treball en equip, plàstica, noves tecnologies, llengua escrita i oral i esperit crític. Vàrem passar molt de gust, Toni, i vàrem aprendre. Serem alumnes teus.

 

Sebastià Llodrà Oliver.

Mestre i regidor de Més-Esquerra

Back To Top
Search