skip to Main Content

Tant d’hivern com d’estiu, sense compassió

Aquesta és la imatge de la vergonya. A l’estiu, al bater de sol, els ciutadans que s’acosten a l’Ajuntament de Manacor per fer una o altra gestió, han d’esperar defora. A l’hivern, enredats de fred, també. És com si les persones que els reben volguessin deixar ben clar qui és que comanda a la casa de tothom. És ben hora que les autoritats polítiques posin fil a l’agulla perquè no es perpetuï aquesta vergonya humiliant, antiquada i classista. No hi ha cap excusa. La Covid-19 ja és tractada, fins i tot als hospitals, com un grip normal i corrent. Les mesures de precaució són mínimes. Cadires a l’interior perquè tothom pugui esperar d’assegut, això és el que hi hauria d’haver.

Back To Top
Search