skip to Main Content

Tarifa única per llogar les cases rurals del municipi: 50 euros de taxa fixa i 100 de dipòsit

A la sessió plenària també es va aprovar el Pla Director del Servei de Biblioteques i la incorporació de més de 3 milions de romanents per a diferents iniciatives, com la compra de solars per ampliar l’aparcament de l’Hospital.

A la sessió plenària del mes de març que es va celebrar aquest dilluns es va aprovar modificar el reglament regulador de les cases i escoles rurals propietat de l’Ajuntament, així com es va aprovar de manera provisional la modificació de l’ordenança fiscal reguladora per al seu ús. Això vol dir que a partir d’ara es donarà un ús racional a les cinc cases que formen part del municipal: la del puig d’Alanar, l’escola rural de Sa Murtera, la casa de Son Talent, la de Son Negre i la de S’Espinagar. Les dues darreres, però, necessiten una reforma per poder ser emprades.

El delegat d’Edificis i pla d’usos de les escoles rurals, Sebastià Llodrà, explica que la finalitat és “donar una empenta a l’associacionisme dins el poble” i per això es prioritzarà la casa del puig d’Alanar per aquestes. Així mateix, afegeix que s’apostarà perquè siguin espais sense fum.

També es dicten una sèrie de normes per garantir el seu bon ús. Per una banda, es prohibirà que durant la temporada de risc d’incendi s’utilitzin les zones de torradores. I, per l’altra banda, a partir de les 23.00 h no es podrà fer renou que pugui molestar els veïnats i queda vetat la possibilitat d’instal·lar-hi elements desmuntables com castells inflables o piscines.

Així mateix, hi ha una novetat respecte a la tarifa. El sistema utilitzat fins ara per llogar aquests espais queda obselet, -es pagaven 15 € inicials i la taxa anava augmentant de manera progressiva en funció dels usuaris que feien la reserva. Ara, però, s’imposa una taxa única de 50 € i, paral·lelament, s’haurà d’abonar un dipòsit de 100 € que es retornarà si no s’hi han ocasionat desperfectes.

Una altra de les innovacions és que la reserva d’aquestes cases es farà a través d’una web i es posarà en marxa una aplicació mòbil perquè els usuaris puguin tenir contacte amb l’Ajuntament de manera directa. Igualment, la clau no s’haurà d’anar a cercar a la casa de la Vila, sinó que hi haurà un dipòsit a la instal·lació mateixa que s’obrirà amb un codi.

Pla Director de Biblioteques

Durant la sessió plenària, també es va aprovar el Pla Director del Servei de Biblioteques d’acord amb els paràmetres vigents a les Balears. Aquest, tal com indica el delegat de Cultura, Mateu Marcè, explica que aquest projecte consta de tres parts: un estudi del context històric, demogràfic, urbanístic i social del municipi, una diagnosi del servei i una proposta d’actuació en tant que creació d’espais i augment tant d’arxiu com de personal.
Un Pla que preveuen poder tenir finalitzat l’any 2027.

Incorporació de més romanent

Una altra mesura a destacar és la incorporació de 3.104.706,84 € del romanent municipal que es repartiran entre diferents finalitats. Aquests doblers es destinaran per adquirir els terrenys per l’ampliació de l’aparcament de l’Hospital de Manacor; per maquinària, torres de vigilància, instal·lacions i utillatge de Turisme; per reformar Can Bauçà; per millorar la contractació de socorristes davant l’actualització de la catalogació de les platges del municipi; i per la futura escoleta municipal de s’Illot.

Back To Top
Search