skip to Main Content

Turisme, comerç, història i serveis als parquímetres

«Es tracta d’una base de dades molt àmplia. Hem de recordar que a principi de mandat ni el departament de Turisme ni el de Comerç no tenien cap tipus de base de dades d’aquesta casta i durant aquests tres anys les hem anat elaborant». Qui parla és la delegada de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Manacor, Maria Antònia Truyols. Aquesta base de nova planta, recorda la delegada, serà totalment dinàmica i viva, atès que l’Ajuntament “hi podrà incorporar nous ítems a mesura que passi el temps i actualitzar la informació dels que ja hi ha incorporats”.

Però on podrem trobar tota aquesta informació? A uns plafons informatius posats expressament? A les entrades dels edificis municipals? A les taules dels restaurants? No: els parquímetres instal·lats a tot el municipi de Manacor ja compten tots amb uns condis QR a través dels quals els visitants del municipi, i també els seus habitants, poden tenir accés a una extensainformació comercial i turística de tots i cada un dels nuclis de població del municipi. Els ciutadans podran tenir accés a aquesta informació, que els apareixerà en la llengua amb què tenen configurat el seu telèfon mòbil. De moment, s’ha desenvolupat en català, castellà, anglès, francès i alemany.

El projecte, que ha tengut un cost de 30.000 euros, ha estat subvencionat amb la recaptació de la borsa d’allotjaments turístics.

La nova base de dades de l’Ajuntament de Manacor compta amb 620 ítems geolocalitzats, tant de comerços com de punts d’interès turístic, classificats en 8 categories i 50 subgrups. En total, es pot trobar informació de 53 llocs d’interès turístic, 65 allotjaments, 341 comerços, 232 establiments d’oci, 92 centres de salut i benestar, 82 serveis, 20 administracions públiques i 5 forces de seguretat.

Una informació amb voluntat de ser exhaustiva i que serà ampliada progressivament a mesura que sorgeixin nous serveis, noves ofertes comercials o nous indrets d’interès turístic que encara no hi haguessin estat incorporats.

L’aplicació compta amb la geolocalització dels comerços, amb l’horari d’obertura, el contacte i la raó social. Així mateix, també obre noves possibilitats, com ara rutes comercials o esdeveniments concrets, com les edicions futures de Manacor Encantat.

Maria Antònia Truyols es mostra satisfeta i il·lusionada amb el potencial informatiu d’aquest nou recurs al servei tant dels ciutadans del municipi de Manacor com dels seus visitants.

Back To Top
Search