skip to Main Content

Un aprovat desigual per a la gestió de l’equip de govern

Hem volgut saber quin era el grau de coneixença dels diferents regidors de la Sala i també la valoració que fan els ciutadans de la seva gestió. Com és natural, la persona més coneguda de l’Ajuntament ara mateix entre els nostres enquestats és Miquel Oliver. També tenen graus de coneixença importants els líders dels altres dos partits de l’equip de govern, Núria Hinojosa i Carles Grimalt. Entre els altres regidors que ara mateix governen els més populars són Sebastià Llodrà i Artur Aguiló. Dins l’oposició, la més coneguda és l’exbatlessa Catalina Riera, mentre que els menys coneguts són Jaume Mut (PI), Maria Bauzà (PP) i Antonio García (AIPC-SYS).

Pel que fa a la valoració de la gestió, cap dels regidors de l’equip de govern té una valoració inferior al 2,5, que marcaria la frontera entre l’aprovat i el suspès. Amb molta diferència, el més ben valorat és el batle Miquel Oliver. El segueixen en aquest rànquing el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, i la delegada de Serveis Socials, Carme Gomila. El regidor més mal valorat és Sebastià Nadal, delegat de Zona Costanera. També per davall el 3, hi ha Núria Hinojosa, Carles Grimalt, Maria Antònia Truyols i Joan Gaià.

Pel que fa a l’oposició, destaca que la líder més ben valorada sigui Antònia Llodrà, fins i tot per damunt de la líder del PI Catalina Riera. Els més mal valorats de l’oposició són Maria Bel Bauzà, Maria Bauzà, ambdues del PP, i el s’illoter Antonio García, que arriba només a un 1,5 sobre un total de 5 punts possibles.

Back To Top
Search