skip to Main Content

Un Pla General poc propagander

Un Pla General poc propagander No es podia fer amb la boca petita perquè a la Sala de Plens no hi quedava cap cadira buida. L’expectació mediàtica i ciutadana era important. El Pla General, després de quaranta anys de parlar-ne, a la fi s’aprovava, tot i la pressió que ha suportat la delegada Núria Hinojosa durant els darrers mesos per part de professionals del sector i també de part del moviment associatiu manacorí. Hi havia el to solemne dels dies especials, dels dies importants. I els diaris se n’han fet ressò com pertoca. Crida l’atenció, però, que, a banda de fer-ho públic a la web, l’Ajuntament no hagi difós a les xarxes socials la bona nova. Quin deu ser el motiu? Perquè, com diuen, és una herència rebuda? O bé perquè no se’l senten seu? O bé simplement per discreció, per moderació, per humilitat? Sigui com sigui ara que l’aprovació provisional és un fet, caldrà veure com actuen Núria Hinojosa i el batle Miquel Oliver davant la demanda de participació ciutadana que li fan els diferents actors implicats. El temps és curt, perquè, ara sí, els terminis venen pautats i l’aprovació definitiva és, gairebé, imminent…

Back To Top
Search