skip to Main Content

Una reforma guapa i interessant… i necessària?

L’Ajuntament de Manacor, amb la incorporació de romanents, va en raure. Hi ha doblers per fer de tot, i per invertir i millorar el poble i els carrers i les places. Aquesta setmana ha tocat reunió informativa per a la reforma de la plaça de Sant Jaume. Els qui tenen una certa edat recorden l’encant d’aquest espai, una plaça àmplia, amb vegetació i amb espais transitables sense asfaltar ni encimentar. Està clar que la reforma que s’hi pugui fer no ens retornarà la plaça original, quant i més si tenim en compte que davall hi ha un aparcament que limita el creixement de segons quines espècies vegetals. Hi ha hagut també comentaris que han apel·lat a la necessitat de reformar places i carrers que ho necessiten més que no aquest espai, renovat de no fa tants d’anys…

Back To Top
Search