skip to Main Content

Valenta i pionera, gràcies, Maria Antònia Oliver

Dia 4 de desembre de 1946 va néixer a Manacor una nina de nom Maria Antònia Oliver Cabrer. Poc, o gens, devia imaginar-se ningú d’aquella casa que aquell infantó que acabava d’arribar al món esdevindria una de les més grans escriptores en llengua catalana del segle XX. Maria Antònia Oliver, component de ple dret de l’anomenada generació dels 70 assumí la responsabilitat, en el seu moment, de dotar de normalitat literària i lingüística, la creació en llengua catalana. Conreà la literatura de gènere, amb especial dedicació a la novel·la negra, on, a més va incorporar com a protagonista la primera “detectiva” de la literatura catalana, Lònia Guiu. De fet, en la literatura oliveriana, la dona hi té un pes cabdal, fins al punt que esdevé protagonista de totes les seves obres.

Maria Antònia Oliver ha duit a la seva obra tot el seu compromís polític. Cal no oblidar que ha estat sempre una dona que s’ha manifestat públicament com d’esquerres, independentista i feminista, que són, encara avui, tres pilars fonamentals sobre els quals se sustenta la ideologia d’esquerres al nostre país.

Així, el compromís que assumí Oliver públicament queda també reflectit a la seva obra, amb una estima suprema per la llengua, pel territori, per la cultura i pel país en general. Oliver ha escrit pel gust propi i pel dels altres, però també, i sobretot, per responsabilitat.

Per tot això, Manacor es pot enorgullir d’haver-li concedit en vida la distinció de Filla Predilecta, la màxima que pot rebre en vida qualsevol persona. No passa sempre, i passa massa poques vegades, que les persones que s’han significat públicament per les seves aptituds artístiques i de compromís, siguin reconegudes com ho ha pogut esser Maria Antònia Oliver, la qual, a més, ja rebé també el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, una distinció que han rebut, entre molts d’altres, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Manuel de Pedrolo, Josep Maria Llompart, Quim Monzó o Teresa Pàmies.

Llarga vida i eterna gratitud, idò, a Maria Antònia Oliver, gran dama de les lletres catalanes, i manacorina, per a més senyes!

Back To Top
Search