skip to Main Content

Veiès, si hi hagué paelles!

En el número de la setmana passada explicàvem que s’havia hagut de suspendre el concurs de paelles de les festes de Santa Catalina. Va ser un error d’aquests que només els follets de la impremta poden explicar. L’associació de veïns de Sant Catalina i els Creuers ens ha fet arribar que, no sols no se suspengué l’acte de les paelles, sinó que va ser un èxit de públic en tots els sentits. Lamentam l’error i esperam que l’esmena d’avui serveixi de disculpa als qui se sentissin fellons per l’equivocació. Rectificat queda, i amb molt de gust, el mateix que degueren passar els comensals que hi posaren peu davall taula.

Back To Top
Search