skip to Main Content

Voravies a Manacor: feina feta i feina per fer

Què es va fer durant l’anterior mandat i què s’està fent ara? Fer conviure el trànsit rodat i els vianants, garantint l’accessibilitat universal i caminant cap a una mobilitat més sostenible sembla una tasca complicada. Parlam amb els regidors involucrats en la reforma i millora dels carrers del municipi.

Joan Carles Sagrera, exregidor de Serveis Generals

“La legislatura passada vàrem fer grans esforços per adaptar les voravies de Manacor” afirma l’exregidor de Serveis Generals, Joan Carles Sagrera. En aquest sentit, Sagrera explica que durant la passada legislatura es va fer una mitjana de 100 actuacions anuals en diferents carrers del municipi, on es varen fer rebaixos i reparacions de les voravies, prioritzant les zones escolars i les properes als centres sanitaris. Així mateix, explica que es van aprofitar els augments de personal temporals que es feien a través de programes del SOIB. Així mateix, explica que es varen fer “de manera íntegra” diversos carrers com el carrer Verge de les Neus o el carrer Infants.
“És veritat que encara hi ha molta feina per fer en aquesta qüestió però també s’ha de reconèixer que se’n va fer molta” diu Sagrera mentre afegeix que està satisfet de la tasca feta durant la passada legislatura. Per ell, es tracta d’una qüestió complicada perquè fer complir la normativa, tenint en compte les característiques de Manacor és una tasca complicada perquè “o has de treure aparcaments o has de treure voravies i això limita molt a l’hora de fer feina”.
Pel que fa a la qüestió de les voravies amb l’actual govern, la delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa explica que s’ha posat en marxa un pla per les voravies i des del seu departament s’encarregaran d’aquelles que necessitin una reforma més complicada “que necessiti projecte d’obra”. “La idea és anar incorporant al pressupost de cada any i al llarg de la legislatura, una partida per les voravies, en funció del que es pugui” explica Hinojosa, mentre afegeix que pel 2020 hi ha pressupostats 200 mil euros per aquesta escomesa. A més, explica que es pensen fer actuacions a tots els nuclis de població i “amb aquest primer any veurem quants metres lineals de voravies podem assumir amb els doblers que destinam”.

Núria Hinojosa, l’actual regidora d’Urbanisme

D’altra banda, la regidoria d’Urbanisme explica que quan es demana una llicència per construir un habitatge, el promotor o propietari està obligat a fer la voravia corresponent però que el manteniment d’aquesta, un cop finalitzada l’obra, ha d’anar a càrrec de l’Ajuntament. Hinojosa reconeix que, en les passades legislatures, aquest manteniment no s’ha fet i que “aquest govern prioritzarà les voravies per sobre de l’asfalt, amb la intenció de donar prioritat als vianants”.
La normativa que regula la construcció de les voravies fins ara havien estat les normes subsidiàries i actualment es regirà pels articles 116 i 117 del nou Pla General. En aquest, es determina l’obligació del propietari de fer la voravia però es dóna llibertat pel que fa a l’estètica de la rajola “però sí que s’han de complir tota una sèrie de criteris marcats en les normes tècniques pel que fa a les alçades, els pendents i les amplades”.
Així mateix, explica que la intenció és seguir una estètica comuna en tots els projectes que s’engeguin des d’Urbanisme però s’utilitzen diferents tècniques segons les peculiaritats de cada carrer. “El més comú és utilitzar panot, la rajola més tradicional però si la voravia és molt estreta, s’empra la tècnica de l’empedrat, igualant tot el carrer a la mateixa alçada”. En aquest sentit, Hinojosa però, no descarta fer una ordenança específica per les voravies per “establir unes pautes estètiques”.
L’assessor de planificació i gestió urbanística, Mateu Carrió explica que, pel que fa als criteris d’accessibilitat, l’Ajuntament es regeix per la normativa estatal i autonòmica – la Llei 51/2003 d’Igualtat d’Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat (LIONDAU) i la Llei 8/2017 d’accessibilitat universal de les Illes Balears – així com amb el seguiment del Codi Tècnic d’Edificació i, sobretot seguint les indicacions de l’ordre VIV/561/2010,per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzables. Hinojosa afirma que no existeix cap reglament municipal que reguli la qüestió de l’accessibilitat tot i que no en descarta la seva elaboració en un futur. “Mentre no existeixi aquest reglament, serà d’aplicació el Codi Tècnic pel que fa a les edificacions i l’ordre 561/2010 pel que fa als espais públics” explica Carrió. En aquest decret s’estableix que les voravies tenguin un ample d’1,80 metres. “S’ha de tendir a aquestes mesures, reurbanitzant per complir aquestes condicions” explica l’arquitecte tot afegint que es poden estrènyer en punts concrets fins a 1,50 metres. “Quan coincideix la circulació rodada amb els vianant i aquests paràmetres que s’estableixen no són possibles s’han de fer plataformes sense graons, prioritzant el pas dels vianant” afirma Carrió.

Carles Grimalt, l’actual regidor de Serveis Generals

D’altra banda, el nou regidor de Serveis Generals, Carles Grimalt afirma que “en el fons, el pla és molt simple: arreglam totes les voravies on Urbanisme no actua”. En aquest sentit, el regidor explica que des del seu departament treballen en aquells punts on s’han de fer arranjaments puntuals amb petites actuacions. “Hi ha voravies on només hi ha la vorada feta i com que no hi podem posar panot perquè no fan les mides marcades per la normativa, els posam una base de ciment i els deixam operatives” explica el regidor mentre afegeix que n’hi ha d’altres, malmeses pel creixement dels arbres i on la gent sol travelar molt: “Hem rebut diverses demandes en aquest sentit i seguint les peticions de la ciutadania, hem fet un pla d’actuació ordenat, donant més prioritat als carrers més cèntrics que als dels afores” diu Grimalt.
En referència a totes aquestes actuacions, explica que s’ha començat per Manacor ciutat en punts com per exemple l’avinguda del Torrent o prop de la plaça de la Moladora però també estan treballant en algunes incidències en diverses zones de Porto Cristo. “La intenció és anar treballant en totes aquestes incidències per fer que les voravies siguin molt més transitables” afirma el regidor mentre afegeix que creu que, si es segueix el ritme de feina “en acabar la legislatura hi haurà un bon grapat de carrers arreglats”. Així mateix, Grimalt explica que, de la mateixa manera que es va fer durant la passada legislatura, la brigada municipal ha incorporat dos nous equips de quatre persones, cadascun provinents de convenis amb el SOIB amb una durada de sis mesos i que “es dediquen exclusivament a fer feina en aquesta qüestió”. Així i tot, considera que encara estan mancats de personal en el departament.

Back To Top
Search