skip to Main Content

A les fosques

Se’n parla. I els ciutadans de Manacor es mostren preocupats per les deficiències en la il·luminació dels nostres carrers i places. Però els mitjans tendim a fer-nos poc ressò d’una qüestió que forma part del dia a dia, del bé comú, d’allò que s’espera que l’administració més pròxima a nosaltres gestioni amb eficiència i diligència, amb promptitud i eficàcia.
Tots hem sentit parlar d’indrets que es perden per excés: la contaminació lumínica és un problema. Però d’altres, com és el cas ara de Manacor, sembla que es perden per defecte. Els vespres manacorins són més a prop d’una nit de terror que d’una pel·lícula romàntica de fanals esgrogueïts.
Hi ha una voluntat d’estalvi, sembla, que provoca que l’horari d’encesa de llums estigui massa ajustat i que tenguem la impressió que ja fa fosca i els fanals encara no estan encesos. D’altra banda, les fallades en l’enllumenat, normals arreu de qualsevol sistema de funcionament, sembla que no es resolen amb l’eficiència que caldria, i que tot i que hi ha una concessió donada, o precisament per això, ni és ràpida, ni és eficaç la solució d’aquests problemes.
Tot plegat genera una sensació d’indefensió en els ciutadans que han de transitar per segons quins carrers en hores hivernenques que ja són de fosca negra, però que alhora són de circulació normal de la gent en qualsevol país mediterrani: les set, les vuit, les nou.
El manteniment de la xarxa és deficient des de fa dècades i fa pocs anys es barataren totes les lluminàries dels fanals. Ningú, però, va acudir si la ubicació d’aquests punts de llum era l’adequada. Ningú va acudir, tampoc, que calia un il·luminació pensada, també, amb perspectiva de gènere. Tot això ho hem arrossegat fins a dia d’avui i les solucions aportades pel govern de Catalina Riera, Pedro Rosselló i Joan Gomila han estat poques i insuficients.
Nosaltres ens hem volgut fer ressò de la situació, però no ho hem pogut fer ni amb l’amplitud ni amb la profunditat que hauríem volgut. Tot i que hem intentat mantenir una entrevista amb les enginyeres responsables de la qüestió, no hem trobat la predisposició política necessària perquè aquesta trobada es pogués produir. Esperam en pròxims números que aquest govern autoproclamat de la transparència ens ajudi a poder transmetre als nostres lectors quines són les dades referides a la gestió i a la despesa elèctrica al municipi.

Back To Top
Search